Construcció

El sector de la construcció segurament ha patit una forta transformació després de la crisi del 2008. Avui s' enfronta a grans reptes: la sostenibilitat, la industrialització dels seus processos i a un mercat cada cop més regulat.

El sector de la construcció el formen no només les constructores i promotores. També els industrials fabricants de productes, els que processen materials bàsics (ex. àrids, formigó, …) o proporcionen serveis, els diversos tècnics i estaments que intervenen en el projecte, en l’ execució, en el control i la finalització.

Tradicionalment, el sector de la construcció ha mostrat una actitut refractària cap a la sostenibilitat, la normalització i la millora. La situació ha canviat dràsticament després de la crisi del 2008, que ha obligat al sector a modernitzar-se i millorar la seva competitivitat.

La Unió Europea avança cap a la normalització del sector. El Reglament (UE) 305/2011 suposa una nova oportunitat per als fabricants de productes de la construcció d’ avançar, d’ establir sistemàtiques, controls i eines de millora que derivin en uns productes de major qualitat i més competitius.

La Unió Europea i les diferents administracions públiques espanyoles estan potenciant la contractació pública verda. Petjada de carboni, Declaracions Ambientals de Producte (DAP), LEED, BREEAM o VERD són sistemàtiques que han vingut per quedar-se. Hi haurà organitzacions que no aprofitaran l’ oportunitat i veuran passar una altra ocasió perduda.

Solucions
Accreditation: Delivering Confidence in Everyday Life
Links sectorials
Sala de premsa
Nova normativa Ordre ACC/9/2023 per a àrids reciclats a Catalunya
A més de la necessitat del marcatge CE, estableix categories i usos recomanats.
Nou Decret 5/2023 per a àrids reciclats a Castella i Lleó
Els materials procedents de la valorització de residus de construcció o demolició que no compleixin els requisits establerts en aquestes normes, seran considerats a tots els efectes com residus.
Canvis normatius en el procés de soldadura per a productes amb marcatge CE
Afecten sobretot el Marcat CE equips a pressió D 2014/68/UE.
La Llei 7/2021 inclou novetats com l’obligatorietat de les empreses de calcular i publicar la seva empremta de carboni
A més, s'incorporen criteris ambientals a les contractacions públiques.
Elements estructurals d’acer o alumini conformats en fred UNE-EN 1090-4 i UNE-EN 1090-5. Cal Marcatge CE?
El Marcatge CE UNE-EN 1090-1 és normatiu des del 01/07/2014 en estructures d'acer UNE-EN 1090-2 i d'alumini UNE-EN 1090-3. Es requereixen elements d'acer i alumini de les normes 1090-4 i 1090-5?
Les empreses de demolició, d’acord al Codi Estructural, estan obligades a disposar d’un certificat ISO 14001
Tal y como dispone el nuevo Código Estructural, en vigor desde noviembre de 2021, las empresas de demolición o desinstalación de elementos estructurales de hormigón, deben disponer de acreditación UNE-EN ISO 14001:2015.
Qualificació d’empreses que treballen amb amiant
Aquesta norma conté els requisits que han de complir les empreses per a ser reconegudes com “qualificades” per treballs de desamiantat.
Aprovat el nou Codi Estructural. Canvis legislatius per a estructures d’acer i formigó.
Les empreses tindran un termini inferior a un any per a l’adaptació de les obres d’edificació.
300 plantes de formigó en procés de certificació R.D. 163/2019
Al gener 2021, a prop de 300 centrals de formigó es troben en procés. Al voltant de 70 plantes ja estan certificades R.D. 163/2019
14 plantes de formigó han obtingut ja la certificació R.D. 163/2019
Totes les plantes de formigó del territori nacional hauràn d'obtenir el certificat abans de l'1 d'abril de 2021.
El Real Decret 163/2019, de 22 de març, per el que s’aprova la instrucció tècnica per a la realització de control de producció dels formigons fabricats en central ja està en marxa
Les plantes de formigó tenen 21 mesos per adaptar-se als nous requisits normatius.
Gran èxit de la Taula Rodona “R.D. 163/2019 Control de producció del formigó”
Gran acceptació i participació per part del sector del formigó
R.D. 163/2019. Taula Rodona Control de producció del formigó
El dilluns 28 de setembre vam celebrar la principal xerrada col·loqui sectorial a fi d'analitzar el R.D. 163/2019 i les seves repercussions en els fabricants de formigó.
RD 163/2019: Els laboratoris i la seva importància dins del control de fabricació del formigó
La selecció de laboratoris qualificats i un sistema documental eficient són factors determinants per a l'acreditació de la planta.
La Federació d’Àrids en les pròximes setmanes va a llançar el projecte “DAP Àrids”.
La DAP, també coneguda com EPD (Environmental Product Declaration), és una forma de mesurar l'impacte del producte, en aquest cas els àrids, en el medi ambient.
Nova versió de la guia bàsica sobre el marcatge CE dels productes de la construcció segons el Reglament (UE) nº 305/2011
Publicat per el Ministeri d'indústria, comerç i turisme