UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratoris d’assaig i calibratge

La UNE-EN ISO / IEC 17025: 2017 estableix els requisits generals relatius a la competència tècnica dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Quan s’utilitza un laboratori per a realitzar assaigs sobre productes, per determinar les seves característiques, com a part del control de qualitat, per al calibratge d’equips d’inspecció, mesurament i assaig o per determinar el compliment amb determinats requisits establerts en normes o especificacions, cal estar segur que és capaç de proporcionar resultats correctes en els quals es pugui confiar o, el que és el mateix, que es tracta un laboratori tècnicament competent.

Per a les empreses, recórrer a un laboratori que asseguri la màxima competència tècnica és fonamental per garantir la fiabilitat dels seus productes o serveis, minimitzar riscos i augmentar la confiança dels seus clients així com l’acceptació dels seus productes en altres mercats.

Dirigit a

Laboratoris d’assaig i calibratge.

El que obté el client
  • Acreditació ENAC.
  • El laboratori acredita tenir els recursos i la competència necessària per a la realització d’un determinat assaig o calibratge.
Sinergies
Links sectorials