és una empresa de mida reduïda, el que representa grans avantatges per als seus treballadors. Conèixer i aportar en totes les fases d’un projecte és impossible en grans corporacions. El contacte continu amb el client, proper i pròxim, aporta una experiència multidisciplinària només possible en empreses de les nostres característiques.

En les primeres etapes, les tasques dels nostres consultors són similars a les de personal tècnic i funcional de l’empresa client. La diferència fonamental és l’orientació a el canvi i la millora, ja que procedeixen segons la metodologia de solució de problemes de la nostra empresa.

En molt poc temps, els nostres consultors aprenen a aplicar els seus coneixements i habilitats en diferents situacions, a veure en el projecte el seu entorn natural de treball, en els membres de l’equip als seus companys, i en el compliment dels objectius definits seva principal plataforma de desenvolupament professional.

Segons avança el dia a dia, amb l’augment progressiu de projectes i de responsabilitats, el consultor amplia la seva formació i experiència, formal o informalment, aspectes que seran de gran ajuda per al seu desenvolupament personal i professional.

El nostre equip ens fa diferents

El nostre model d’empresa es basa en el treball en equip. Som un equip i treballem de la mateixa manera, cada un en el seu lloc, cada un amb les seves responsabilitats, però de manera conjuntada i harmònica amb un objectiu comú. Aquesta col·laboració i suport constant entre companys és clau per al nostre èxit.

Som petits, el que afavoreix el contacte constant entre tots els companys, fins i tot d’àrees i departaments diferents, amb un enfocament molt proper a què fan servir les empreses japoneses. Tots coneixem les dificultats de cada lloc de treball, però també la persona que ens pot ajudar i donar suport. Aquest coneixement potencia el nostre treball i es reverteix a client.

El treball en equip enriqueix a tots. És la millor manera de coaching i ens ajuda a millorar com a persones i com a professionals. Treballar en equip amb companys d’altres categories ens facilita la resolució de problemes relacionats amb la feina i ens ajuda a conèixer en més profunditat el nostre propi acompliment.

Els professionals amb talent són la clau del nostre èxit

 

Volem alliberar el teu ple potencial de creixement per permetre’t desenvolupar la teva carrera i aportar valor als clients en la nostra firma.

Oferim a la nostra gent l’oportunitat d’aconseguir les seves aspiracions professionals a través d’un treball amb sentit i desafiant, el reconeixement dels mèrits de cada un i la retribució per resultats, un desenvolupament professional que compleixi les seves necessitats de creixement personal, un entorn laboral en el qual se sentin connectats i apreciats així com l’orgull de pertànyer a una companyia de prestigi.

Som una organització dinàmica i amb visió de futur, i comptem amb una missió, visió i valors convincents i que defineixen clarament el futur a què volem arribar. Ens esforcem per trobar els professionals adequats que ens ajudin a aconseguir-ho.

Tu Carrera profesional en OAK

Professional jove, bona formació acadèmica i escassa experiència, en fase de construcció de la seva carrera professional i personal.

Les seves funcions cobreixen la necessitat de la feina de detall que suporta un projecte:

 • Presa de dades, recerca i recopilació d’informació, qüestionaris per a mesurament i avaluació de processos i mostrejos de resultats;
 • Preparació de dades, construcció de taules, registres i fulls de càlcul;
 • Seguiment d’activitats del projecte i compliments de fites acordats;
 • Elaboració de la documentació de el projecte, de diversos tipus i en totes les etapes.

Professional amb experiència, coneixements o nivell d’ especialització que, en major o menor mesura, aporten un valor diferencial al projecte. Responsable de dissenyar la “solució” per el problema. En aquesta categoria trobem a persones que desenvolupen la seva carrera professional en (mínim 3 anys) juntament amb professionals que s’ incorporen i que tenen experiència funcional (o de negoci) però no procedeixen de la consultoria com a professió.

Les seves funcions en són les següents:

 • Realització d’ entrevistes i documentació de resultats;
 • Coordinació, formació, orientació i seguiment del treball de l’ equip;
 • Recopilació de informació interna sobre casos similars i experiències de la Firma;
 • Anàlisi de les dades preparades i de tota la informació rellevant del projecte;
 • Identificació de les oportunitats de millora i definició de iniciatives i mesures per aconseguir l’ objectiu del projecte;
 • Preparació i documentació de les recomanacions a el client i revisió de la documentació general del projecte;
 • Moderació de reunions, realització de presentacions i suport a la direcció del projecte.

Consultor sènior amb responsabilitats addicionals de gestió i suport comercial. De vegades, el cap de el projecte no és el professional amb més experiència i coneixements de l’equip consultor (en els casos que exigeixen molta especialització, pot haver consultors sènior amb més experiència específica, funcional o sectorial, que el gerent).

Quan directors i socis participen activament en el projecte, actuen amb la funció de cap de projecte.

Les seves funcions en són les següents:

 • Planificació i gestió d’activitats i fites de control, per al seguiment i compliment dels terminis del projecte;
 • Realització d’entrevistes, reunions de treball i revisió de documentació;
 • Revisió de les recomanacions de solucions i disseny de presentacions i informes del projecte;
 • Supervisió de la qualitat de la feina de l’equip consultor;
 • Seguiment del pressupost del projecte;
 • Realització de reunions amb equips directius funcionals del client, suportant als directors i socis en les reunions amb l’alta direcció;
 • Atenció al client i solució de problemes en els àmbits de l’equip i de la solució tècnica;
 • Identificació de noves oportunitats comercials per a la signatura a l’empresa client, informant directors i socis;
 • Preparació de documentació de base per a accions comercials, dins i fora de l’àmbit dels seus projectes;
 • Elaboració d’ofertes, coordinant l’aportació de les diferents àrees involucrades en el cas;
 • Participació en esdeveniments i ponències de caràcter comercial.

Professional amb diversos anys d’ experiència com a gerent de projectes que assumeix més responsabilitats en el desenvolupament del negoci de l’ empresa. A poc a poc, deixa de ser membre de l’ equip consultor i assumeix noves funcions, com assesor més personal dels seus clients més propers, gerent de “grans comptes” o líder d’ una determinada àrea de coneixement o sector d’ especialització. És ben sovint el responsable de gestionar l’ acció comercial de la firma de consultoria, i de representar-la en reunions de caràcter públic, events i associacions.

Les seves funcions en són les següents:

 • Desenvolupament del negoci en el seu àmbit funcional, sectorial o geogràfic;
 • Direcció d’ equips;
 • Disseny i presentació de propostes comercials i models conceptuals, orientant el posicionament i imatge de l’ empresa;
 • Atenció a clients i supervisió dels equips de projecte;
 • Definició, promoció i seguiment d’ accions formatives per el desenvolupament de l’ equip de consultoria;
 • Definició d’ objectius i plans de carrera, amb seguiment i avaluació de resultats individuals;
 • Definició, disseny i realització d’ activitats de caràcter comercial, esdeveniments i ponències;
 • Planificació i seguiment del negoci en la seva àrea de responsabilitat.

Professional amb experiència, coneixements o especialització en l’ àmbit comercial. Sota la supervisió de la direcció tècnica (Coordinador director/ Soci director), i d’ acord als objectius i plans estratègics de l’ empresa, es responsabilitza de la prospecció de mercat i del seguiment de clients potencials.

Les seves funcions en són les següents:

 • Activitats de màrqueting on line;
 • Identificació de noves oportunitats comercials;
 • Prospecció de mercat;
 • Recopilació de informació dels clients potencials;
 • Preparació de documentació comercial;
 • Presentació i seguiment d’ ofertes de serveis comercials i de clients;
 • Organització d’ esdeveniments i ponències de caràcter comercial.