ABC – Activity Based Costing –

La tècnica de l'Anàlisi i Reducció de Costos Basat en Activitats (ABC) -Activity Based Costing- pot canviar el rumb d' una empresa.

Per què ara?

Determinar de manera correcta els costos d’ una organització és fonamental per poder controlar-los.

En l’actualitat, la presió sobre les empreses és màxima. La competència en qualsevol sector i àmbito és extraordinària, cada dia més gran. La tensió sobre els preus de venda no cessa. Els costos de producció augmenten constantment i el benefici empresarial es ressent. Els temps en què una organització podia comercialitzar els seus productes i serveis amb un marge estable han passat.

Una solució és augmentar la rendibilitat mitjançant l’augment de la producció però aquesta opció té un èxit limitat o parcial. Suposa fortes inversions en tecnologia, hi ha limitacions del mercat per absorbir fàcil i ràpidament l’increment de producció i a més requereixen un sòlid suport financer.

ABC, molt més que tres lletres

El model ABC (Activity Based Costing) d’Anàlisi i Reducció de Costos basat en Activitats és la millor metodologia possible per determinar els costos en què incorren les activitats i processos que desenvolupa una empresa i la seva imputació directa als productes o serveis que comercialitza.

Un cop la informació està disponible de manera real i correcta, es pot utilitzar amb diferents finalitats: pressupostos, reducció de costos,… .

Els Sistemes d’Anàlisi i Reducció de Costos Basat en Activitats (ABC) tenen el seu origen en els procediments dissenyats i desenvolupats en els anys vuitanta per corporacions com General Dynamics, McDonnell Douglas, Westinghouse o General Motors i avui dia estan plenament establerts en empreses com Toyota , Volkswagen o Sony i en tota la seva xarxa de proveïdors.

Després de les grans empreses, comença la seva aplicació en les petites i mitjanes empreses (pimes). Les empreses més petites també necessiten conèixer amb exactitud els costos dels seus productes i processos a l’igual que el més gran dels seus clients o competidors.

El desenvolupament d’un sistema ABC d’Anàlisi i Reducció de Costos basat en Activitats requereix tenir present quatre idees essencials:

  • Els sistemes ABC són específics i propis per a cada empresa. No valen solucions generalitzades o standard. És lògic, doncs per donar una informació correcta i exacta, hem de basar-nos en les activitats pròpies de l’empresa. Cap programari estàndard pot cobrir aquesta funció.
  • En una Pime, un sistema ABC no és una versió reduïda de l’ABC d’una gran corporació.
  • Un sistema ABC per si mateix no farà més rendible a l’empresa, però el subministrament continuat d’informació inadequada i / o errònia pot impedir que es faci gran, o pitjor encara, ser la causa del seu fracàs.
  • És millor que alguna cosa sigui aproximadament correcte al fet que sigui exactament erroni. El rigor és preferible a l’exactitud.
Aportem Solucions

desenvolupa serveis de consultoria en l’àmbit de l’Anàlisi i Reducció de Costos. La nostra metodologia es basa en la tècnica ABC (Activity Based costing) perquè considerem que és la que millor trasllada la realitat d’una organització als sistemes de gestió que té. L’objectiu és proporcionar informació correcta dels costos de l’organització. No és el mateix una gran sèrie que una petita tirada, un servei general que un puntual i personalitzat.

Les principals línies d’actuació ABC de la nostra Firma estan estructurades en els següents serveis:

  • Anàlisi ABC.
  • Disseny i desenvolupament del model ABC.
  • Protocols per a la recollida de dades.
  • Model de control ABC.
  • Revisió i millora.
  • Mecanització y digitalització de la informació.

La nostra principal contribució a les empreses consisteix a construir activament i aportar serveis professionals superiors, valors que estem en disposició d’aportar.

Anàlisi ABC

La seva finalitat és conèixer totes les característiques de l’empresa i dels productes i serveis que genera, recopilant tota la informació que necessitarà el sistema ABC. Després d’aquestes activitats, estem en disposició d’informar l’organització de la viabilitat del projecte i de la fiabilitat de la informació disponible.

Disseny i desenvolupament del model ABC

L’ objectiu és l’establiment de l’estructura del fluxe de costos i el seu diagrama gràfic.

Protocols per a la recollida de dades

La finalitat d’aquest capítol del projecte és el disseny i la determinació dels protocols per a la recollida de dades i de la sistemàtica per a l’actualització periòdica de la informació que requereix el model ABC.

Model de control ABC

L’objectiu és el disseny dels models de control del model ABC, és a dir, establiment de la informació que requereix la Direcció de l’organització per a la presa de decisions (pressupostos i ofertes a clients, interès i rendibilitat d’inversions i ampliacions) i establiment del model de presentació. En aquesta fase del projecte també es realitza l’estudi de la informació obtinguda (fiabilitat, promptitud, …).

Revisió i millora

La finalitat d’aquesta fase del projecte és la revisió del funcionament del Sistema ABC, realitzant les millores preventives i correctives que es requereixin.

Mecanització i digitalització de la informació

En aquesta fase del projecte, ajudem i assessorem als proveïdors de programari de l’empresa en la implantació del model ABC dissenyat i validat en l’ERP de l’organització.

Casos d'èxit

Documents relacionats