Transport i logística

La societat està reclamant major responsabilitat al sector del transport i la logística. Una major involucració en el canvi climàtic, mesures de seguretat vial… En els serveis regulats, com el transport de passatgers, sistemàtiques que assegurin un servei eficaç.

El transport consumeix, a la UE, una tercera part de tota l’ energia final. Representa més d’ una quarta part de les emissions totals de gasos d’ efecte hivernacle. Els cotxes, les furgonetes, els camions i els autobusos produeixen més del 70 % de les emissions del transport mentre que la resta procedeix principalment del transport marítim i aeri. La Unió Europea ha establert mesures legislatives perquè el sector reduexi les emissions de gasos efecte hivernacle (GEI).

El transport genera un impacte mediambiental important. En l’ actualitat, els vehicles de motor són percebuts com a contaminants, perillosos, amb connotacions d’ intrusió visual i de soroll, entre d’ altres molèsties. La societat rebutja les activitats poc respectuoses amb el medi ambient i la pressió de l’ Administració va en consonància. La gestió mediambiental s’ ha convertit en un element estratègic de les organitzacions del transport i com requisit imprescindible per accedir al mercat.

Un servei sostenible i de la màxima qualitat ja són aspectes irrenunciables per els usuario i els clients, siguin privats o de l’ àmbit públic. Aspectes com servei ofertat, accesibilitat, informació, duració, atenció al client, confort, seguretat o impacte mediambiental són avui requisits bàsics i aspectes que forçosament cal tenir en compte.

desenvolupa projectes de consultoria especialitzats i específics per el sector del transport. En l’ àmbit de la sostenibilitat, hem desenvolupat projectes referents al càlcul de la petjada de carboni (HC) ISO 14067, Petjada ambiental corporativa ISO 14064, Sistemes de gestió ambiental ISO 14001 / EMAS (CE 1221/2009) o ecoetiquetes tipus III.

La nostra empresa també ha desenvolupat projectes en l’ àmbit del transport de passatgers, en concret, referents a la seguretat i la normatlizació: EN 13816 Transport públic de passatgers, ISO 39001 Seguretat vial e ISO 22320 Gestió d’ emergències.

En el sector del transport sanitari, hem desenvolupat projectes UNE 179002 “Serveis sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat per a empreses de transport sanitari”.

Solucions
Documents relacionats
Sala de premsa