Alimentació animal

La nostra aportació al sector de l'alimentació animal es circumscriu a l' àmbit de la normalització i la qualitat.

El control de l’ alimentació animal és fonamental, no només des del punt de vista econòmic, també sanitari, per la seva influència en l’ alimentació humana.

En el sector de l’ alimentació animal, hem desenvolupat projectes HACCP, així com projectes ISO 22000 i de qualitat ISO 9000.

Segurament els nostres projectes destaquen en el camp de la deshidratació de nuestros proyectos destacan en el campo de la deshidratación de forrajes y en la fabricación de piensos, donde hemos trabajado con las principales empresas del sector, favoreciendo la exportación de sus productos a nivel internacional así como en la optimización de la fabricación mediante el establecimiento de clases normalizadas de productos y sistemas de análisis y de trazabilidad.

Solucions
Links sectorials