Sostenibilitat i economia circular

Las empreses estan involucrades amb el medi ambient. D' una situació aparentment hostil i lesiva s' han extret un benefici.

Las empreses més prestigioses i punteres del món estan involucrades amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Són organitzacions líders que volen situar-se por davant de la competència, que coneixen i comprenen tot el valor que pot aportar la responsabilitat social corporativa (RSC) i una gestió ecològica dels seus recursos.

D’ una situació aparentment hostil i lesiva, són capaces d’ extreure aventatges, negoci, valor afegit. En definitiva, benefici.
Perquè avui la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social empresarial (RSE) són aspectes que els diferents grups d’ interès (Societat, Administraciones Públiques, …) tenen en compte a l’ hora de decantar-se per una opció.

En els últims anys s’ han produït importants canvis en la normativa ambiental. S’ incideix en prevenir, reduir, i en la mesura del possible, afavorir l’ ús ecològic del recursos. S’ actua en origen. S’ aplica el principi de “qui contamina, paga”. Es presiona per a que les empreses es transformin en empreses sostenibles. Turisme sostenible, construcció sostenible, agricultura sostenible, en definitiva, economia sostenible, això és el que demanda la Societat.

La ciutadania, els clients, les Administracions i els grups de pressió local sol·liciten cada dia més informació. Augmenta el crèdit, la imatge i el renom públic de les empreses amb programes coherents amb l’ Entorn, amb la Societat, que demostren polítiques clares contra el calentament global, contra els gasos que redueixen la capa d’ ozó, contra la acidificació o per minoritzar el consum de recursos naturals com l’ aigua.

Conscients d’ això, les empreses punteres de tots els sectors progressen en aquest àmbit. Milloren la seva organització amb sòlides polítiques mediambientals. ISO 14000, Petjada de carboni, EMAS, Petjada ambiental corporativa o de producte són algunes de les millores que han implementat.

L’ Administració els dóna suport amb ajudes i mesures econòmiques. La Societat també, seleccionant els seus productes i serveis.

dissenya, implementa solucions en sostenibilitat i economia circular des dels anys noranta. Els nostres serveis de consultoria ambiental s’ adapten a les necessitats i objectius de cada organització. Les que desitgen complir amb les seves obligacions legals. Les que busquen despuntar, tenen vocació de líder i volen, novament, situar-se per davant de la competència.

La implantació i establiment de projectes de consultoria mediambiental i economia circular generen confiança i seguretat en els grups d’ interès. El client analitza i compara les prestacions i característiques tècniques dels productes, tambén el preu, però els requeriments ambientals també avui són rellevants, fins i tot determinants. Són una garantia de bon govern.

Les empreses amb sòlides polítiques ambientals tenen un millor accés a mercats més restrictius i als concursos públics. Les declaracions ambientals de producte (DAP/EPD) UNE-EN 15804 o UNE-EN ISO 14025:2010 són aspectes rellevants de contractació pública verda en l’ Administració General d’ Estat i de la Unió Europea o per esquemes d’ avaluació (ex. LEED, BREEAM o VERDE). Són organitzacions on el bon govern genera una reducció de costos com a conseqüència, entre altres avantatges, de l’ optimització de l’ ús i consum de l’ energia, l’ aigua o les matèries primeres.

Desenvolupem projectes de consultoria ambiental, sostenibilitat i economia circular. Som líders a Catalunya, Balears, Aragó, País Basc/Euskadi, València i Extremadura, entre d’ altres comunitats autònomes. Els nostres serveis d’ enginyeria i assessorament ambiental s’estableixen amb solucions pràctiques i senzilles dissenyades d’acord a les expectatives de l’ organització, integrant i aportant, ajudant a ser cada dia més competitiu.

Solucions

Casos d'èxit

Sala de premsa
ISO and the environment