CdC (FSC i PEFC) Cadena de Custòdia Gestió forestal

La Cadena de Custòdia (CdC) estableix pautes per a la traçabilitat dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorces, resines …) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització.

La certificació de Cadena de Custòdia és essencial per a les empreses que busquen etiquetar els seus productes perquè els consumidors puguin identificar i triar aquells productes que sostenen un model de gestió forestal responsable.

Si bé existeixen diferents estàndards, els principals són FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal).

Casos d'èxit