Carrera professional

El teu futur comença aquí

 

Com a professional tu defineixes els teus objectius: arribar a assolir posicions de lideratge dins , ampliar la teva formació, desenvolupar un coneixement tècnic específic o especialitzar-te en un sector concret… Cada persona decideix com vol desenvolupar la seva carrera professional.

Consultor junior

Professional jove, bona formació acadèmica i escassa experiència, en fase de construcció de la seva carrera professional i personal.

Les seves funcions cobreixen la necessitat de la feina de detall que suporta un projecte:

 • Presa de dades, recerca i recopilació d’informació, qüestionaris per a mesurament i avaluació de processos i mostrejos de resultats;
 • Preparació de dades, construcció de taules, registres i fulls de càlcul;
 • Seguiment d’activitats del projecte i compliments de fites acordats;
 • Elaboració de la documentació de el projecte, de diversos tipus i en totes les etapes.

Consultor senior

Professional amb experiència, coneixements o nivell d’ especialització que, en major o menor mesura, aporten un valor diferencial al projecte. Responsable de dissenyar la “solució” per el problema. En aquesta categoria trobem a persones que desenvolupen la seva carrera professional en (mínim 3 anys) juntament amb professionals que s’ incorporen i que tenen experiència funcional (o de negoci) però no procedeixen de la consultoria com a professió.

Les seves funcions en són les següents:

 • Realització d’ entrevistes i documentació de resultats;
 • Coordinació, formació, orientació i seguiment del treball de l’ equip;
 • Recopilació de informació interna sobre casos similars i experiències de la Firma;
 • Anàlisi de les dades preparades i de tota la informació rellevant del projecte;
 • Identificació de les oportunitats de millora i definició de iniciatives i mesures per aconseguir l’ objectiu del projecte;
 • Preparació i documentació de les recomanacions a el client i revisió de la documentació general del projecte;
 • Moderació de reunions, realització de presentacions i suport a la direcció del projecte.

Gerent de projecte

Consultor sènior amb responsabilitats addicionals de gestió i suport comercial. De vegades, el cap de el projecte no és el professional amb més experiència i coneixements de l’equip consultor (en els casos que exigeixen molta especialització, pot haver consultors sènior amb més experiència específica, funcional o sectorial, que el gerent).

Quan directors i socis participen activament en el projecte, actuen amb la funció de cap de projecte.

Les seves funcions en són les següents:

 • Planificació i gestió d’activitats i fites de control, per al seguiment i compliment dels terminis del projecte;
 • Realització d’entrevistes, reunions de treball i revisió de documentació;
 • Revisió de les recomanacions de solucions i disseny de presentacions i informes del projecte;
 • Supervisió de la qualitat de la feina de l’equip consultor;
 • Seguiment del pressupost del projecte;
 • Realització de reunions amb equips directius funcionals del client, suportant als directors i socis en les reunions amb l’alta direcció;
 • Atenció al client i solució de problemes en els àmbits de l’equip i de la solució tècnica;
 • Identificació de noves oportunitats comercials per a la signatura a l’empresa client, informant directors i socis;
 • Preparació de documentació de base per a accions comercials, dins i fora de l’àmbit dels seus projectes;
 • Elaboració d’ofertes, coordinant l’aportació de les diferents àrees involucrades en el cas;
 • Participació en esdeveniments i ponències de caràcter comercial.

Coordinador Director/ Soci director

Professional amb diversos anys d’ experiència com a gerent de projectes que assumeix més responsabilitats en el desenvolupament del negoci de l’ empresa. A poc a poc, deixa de ser membre de l’ equip consultor i assumeix noves funcions, com assesor més personal dels seus clients més propers, gerent de “grans comptes” o líder d’ una determinada àrea de coneixement o sector d’ especialització. És ben sovint el responsable de gestionar l’ acció comercial de la firma de consultoria, i de representar-la en reunions de caràcter públic, events i associacions.

Les seves funcions en són les següents:

 • Desenvolupament del negoci en el seu àmbit funcional, sectorial o geogràfic;
 • Direcció d’ equips;
 • Disseny i presentació de propostes comercials i models conceptuals, orientant el posicionament i imatge de l’ empresa;
 • Atenció a clients i supervisió dels equips de projecte;
 • Definició, promoció i seguiment d’ accions formatives per el desenvolupament de l’ equip de consultoria;
 • Definició d’ objectius i plans de carrera, amb seguiment i avaluació de resultats individuals;
 • Definició, disseny i realització d’ activitats de caràcter comercial, esdeveniments i ponències;
 • Planificació i seguiment del negoci en la seva àrea de responsabilitat.

Tècnic comercial

Professional amb experiència, coneixements o especialització en l’ àmbit comercial. Sota la supervisió de la direcció tècnica (Coordinador director/ Soci director), i d’ acord als objectius i plans estratègics de l’ empresa, es responsabilitza de la prospecció de mercat i del seguiment de clients potencials.

Les seves funcions en són les següents:

 • Activitats de màrqueting on line;
 • Identificació de noves oportunitats comercials;
 • Prospecció de mercat;
 • Recopilació de informació dels clients potencials;
 • Preparació de documentació comercial;
 • Presentació i seguiment d’ ofertes de serveis comercials i de clients;
 • Organització d’ esdeveniments i ponències de caràcter comercial.

Serveis generals

Professional amb diferent grau d’ experiència, coneixements o especialització, d’ acord a les seves responsabilitats.

Sota la supervisió de la direcció de l’ empresa, realitzen funcions de suport al àrea de consultoria i comercial.

Personal amb responsabilitats financeres, econòmiques i administratives.