Vols treballar amb nosaltres?

Més que una feina, oferim viure una experiència

 

Busquem persones que sumin, aportin, que sàpiguen veure els problemes i les possibles solucions, persones d’ equip però també amb suficient capacitat per aportar solucions i valor, algo imprescindible en la nostra feina. Busquem persones amb ànima per a la consultoria.

Estudiants

Si estàs començant la teva carrera professional, volem ajudar-te a aconseguir els teus èxits professionals. Comença la teva carrera professional amb bon peu, en una Firma interessada en el teu desenvolupament professional a llarg termini i un lloc on obtenir els coneixements professionals que necessitaràs en el futur.

Professionals amb experiència

En t’ oferim l’ oportunitat de desenvolupar les teves capacitats, idees i els teus plantejaments al temps que es reconeixen els teus esforços.

Valorem les habilitats i els coneixements que portes a en la teva condició de professional experimentat, i estem desitjant ajudar-te a desenvolupar encara més la teva carrera dins de la nostra organització.

La nostra empresa

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el Marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estàndars (ISO 9000, ISO 22000, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat, projectes organitzatius i d’ anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als seus candidats estabilitat i projecció de futur.  La nostra activitat potencia el dinamisme, l’experiència, la qualificació i la visió global de les persones en amplis sectors, valors que només s’obtenen en organitzacions d’aquestes característiques.

Es requereix

Professional amb experiència de més de 5 anys (Ref. 220208-CS) o inferior (Ref. 2200208-CJ) en l’establiment de pautes de control (qualitat, sostenibilitat, organització i processos, …) en empreses fabricants de productes de la construcció o de l’àmbit industrial.

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat, organització empresarial o industrial, sostenibilitat i I+D+i, i l’experiència en l’establiment del marcatge CE d’acord al Reglament (UE) 305/2011 així com la polivalència i adaptació a diferents entorns.

Es requereix titulació superior universitària a nivell d’enginyeria o carreres tècniques així com català escrit i llegit.

Per la tipologia de la feina, és necessària disponibilitat per a viatjar així com vehícle propi.

La seva feina consistirà en 

Sota la supervisió de la direcció tècnica, es responsabilitzarà del disseny i establiment de pautes de control (Marcatge CE, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, DAP, RSC, compliance,…) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial.

En la posició de senior (Ref. 220208 CS), entre les seves encomeses, a més, estarà el suport i recolzament a professionals de menor qualificació.

S’ ofereix

Una vegada realitzats els periodes de pràctiques i d’integració corresponents, incorporació en Firma de Consultoria en fase d’expansió. Contractació laboral.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobs

La nostra empresa

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el Marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estandards (ISO 9000, ISO/IEC 17025, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat (ISO 14001, ISO 14025, …), seguretat i salut, projectes organitzatius i d’anàlisi i reducció de costos.

La nostra visitó i valors es poden resumir en una frase: Aportem Solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als seus candidats estabilitat i un projecte de futur. L’activitat de consultoria que desenvolupem potència el dinamisme, l’experiència, la qualificació i la visió global en amples de l’economia, valors que només s’obtenen en organitzacions com la nostra.

 

Es requereix

Professional amb més de 5 anys d’experiència en activitats relacionades amb la nostra activitat (consultores, certificadores, laboratoris d’assajos, departaments de sostenibilitat/qualitat/SST, …) habituat al disseny i establimetn de pautes de control operacional (identificació d’aspectes ambientals, legislació ambiental aplicable, anàlisis del cicle de vida, residus, …) en empreses fabricants de productues de la construcció o de l’àmbit industrial.

Es requereix titulació superior universitaria a nivell d’enginyeria o carreres tècniques o ambientals (enginyer civil, industrial, químic, ambiental, mines, geologia, …).

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat (màster en sistemes integrats, Reglament (UE) 305/2011), sostenibilitat sostenibilitat (empremta de carboni, anàlisi del cicle de vida, ecoetiquetatge, …), organització empresarial o industrial, prevenció de riscos i I +D+i.

Part de la nostra activitat professional es desenvolupa a Catalunya, i són necessaris coneixements avançats de català escrit i llegit.

Per la tipologia del treball, cal disponibilitat per viatjar així com vehicle propi.

 

El seu treball consistirà en

Sota la supervisió de la direcció tècnica de la nostra Firma, es responsabilitzarà del disseny i establiment de pautes de control (UNE-EN ISO 14001:2015, ecoetiquetes, …) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial:

 • Interlocució directa amb client i amb el seu equip de treball, liderant la recollida dinformació i lintercanvi de documentació tècnica.
 • Gestió, disseny i desenvolupament dels protocols i els procediments objecte del projecte, sempre d’acord amb les normatives d’aplicació i la realitat del client.
 • Seguiment i supervisió del projecte durant el seu establiment i suport i assessorament al client.
 • Desenvolupament d’auditories i reunions d’avaluació, establint plans d’acció per a l’anàlisi i la resolució de les desviacions observades.
 • Durant les auditories/inspeccions reglamentàries, suport, assessorament al client i preparació del pla daccions correctores, si es requereix.
 • Revisió d’altres projectes. Suport i suport a consultor júnior i becaris.

 

S’ofereix

Una vegada realitzats els periodes d’ adaptació i integració corresponents, incorporació a Firma de Consultoria consolidada i en fase d’ expansió.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobsIndeed

La nostra empresa

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estàndards (ISO 9000, ISO/IEC 17025, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat (ISO 14001 , ISO 14025, …), seguretat i salut, projectes organitzatius i d’anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem Solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als candidats estabilitat i un projecte de futur. L´activitat de consultoria que desenvolupem potencia el dinamisme, l´experiència, la qualificació i la visió global en amplis de l´economia, valors que només s´obtenen en organitzacions com la nostra.

 

Es requereix

Professional amb més de 5 anys d’experiència en activitats relacionades amb la nostra activitat (consultores, certificadores, laboratori d’assajos, departaments de qualitat i/o sostenibilitat, metal·lúrgia,…) habituat al disseny i establiment de pautes i protocols de control (Marcat CE , ISO 9000, normes de producte, organització i processos, …) a empreses fabricants de productes de la construcció o de l’àmbit industrial. Cal titulació superior universitària a nivell d’enginyeria o carreres tècniques o ambientals (enginyer civil, industrial, químic, ambiental, mines, geologia, … ).

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat (màster en sistemes integrats, Reglament (UE) 305/2011), sostenibilitat (empremta de carboni, anàlisi del cicle de vida, ecoetiquetatge, …), organització empresarial o industrial, prevenció de riscos i I +D+i.

Part de la nostra activitat professional es desenvolupa a Catalunya, i són necessaris coneixements avançats de català escrit i llegit.

Per la tipologia del treball, cal disponibilitat per viatjar així com vehicle propi.

 

El seu treball consistirà en 

Sota la supervisió de la direcció tècnica de la nostra Firma, es responsabilitzarà del disseny i l’establiment de pautes de control (Marcatge CE, UNE-EN ISO 9001:2015, …) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial:

 • Interlocució directa amb client i amb el seu equip de treball, liderant la recollida d’informació i l’intercanvi de documentació tècnica.
 • Gestió, disseny i desenvolupament dels protocols i procediments objecte del projecte, sempre d’acord a les normatives d’aplicació i la realitat del client.
 • Seguiment i supervisió del projecte durant el seu establiment i suport i assessorament al client.
 • Desenvolupament d’auditories i reunions d’avaluació, establint plans d’acció per l’anàlisi i resuloció de les desviacions observades.
 • Durant les auditories/inspeccions reglamentàries, suport, assesorament al client i preparació del pla d’ accions correctores, si es requereix.
 • Revisió d’ altres projectes. Suport i recolzament a consultor junior i becaris.

 

S’ ofereix

Un cop realitzats els períodes d’adaptació i integració corresponents, incorporació a Firma de Consultoria consolidada i en fase d’expansió.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobsIndeed

La nostra empresa

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estàndards (ISO 9000, ISO/IEC 17025, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat (ISO 14001 , ISO 14025, …), seguretat i salut, projectes organitzatius i d’anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem Solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als candidats estabilitat i un projecte de futur. L´activitat de consultoria que desenvolupem potencia el dinamisme, l´experiència, la qualificació i la visió global en amplis de l´economia, valors que només s´obtenen en organitzacions com la nostra.

 

Es requereix

Professional amb experiència en el disseny i l’establiment de pautes i protocols de control operacional que assegurin la gestió ambiental sostenible de les organitzacions (identificació d’aspectes ambientals, legislació ambiental aplicable, residus, insums,…).

Cal titulació superior universitària a nivell d’enginyeria o carreres tècniques o ambientals (enginyer civil, industrial, químic, ambiental, mines, geologia, … ).

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat (màster en sistemes integrats, Reglament (UE) 305/2011), sostenibilitat (empremta de carboni, anàlisi del cicle de vida, ecoetiquetatge, …), organització empresarial o industrial, prevenció de riscos i I +D+i.

Part de la nostra activitat professional es desenvolupa a Catalunya, i són necessaris coneixements avançats de català escrit i llegit.

Per la tipologia del treball, cal disponibilitat per viatjar així com vehicle propi.

 

El seu treball consistirà en

Sota la supervisió de la direcció tècnica de la nostra Firma, es responsabilitzarà del disseny i establiment de pautes de control (UNE-EN ISO 14001:2015, ecoetiquetes, …) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial:

 • Interlocució directa amb client i amb el vostre equip de treball, gestionant la recollida d’informació i l’intercanvi de documentació tècnica.
 • Gestió, disseny i desenvolupament dels protocols i els procediments objecte del projecte, sempre d’acord amb les normatives d’aplicació i la realitat del client.
 • Seguiment del projecte durant el seu establiment i suport i assessorament al client.
 • Intervenció en auditories i reunions d’avaluació, establint plans d’acció per a l’anàlisi i la resolució de les desviacions observades. 
 • Durant les auditories/inspeccions reglamentàries, suport, assessorament al client i preparació del pla d’accions correctores, si es requereix.

 

S’ ofereix

Un cop finalitzat el període de formació inicial, integració progressiva, als projectes oberts en desenvolupament.

Incorporació a Firma de Consultoria consolidada i en fase d’ expansió.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobsIndeed

La nostra empresa

es una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estàndards (ISO 9000, ISO/IEC 17025, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat (ISO 14001, ISO 14025, …), seguretat i salut, projectes organitzatius i d’anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem Solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als candidats estabilitat i un projecte de futur. L´activitat de consultoria que desenvolupem potencia el dinamisme, l´experiència, la qualificació i la visió global en amplis de l´economia, valors que només s´obtenen en organitzacions com la nostra.

 

Es requereix

Professional amb experiència en el disseny i establiment de pautes i protocols de control (Marcat CE, ISO 9000, normes de producte, organització i processos,…) a empreses fabricants de productes de la construcció o de l’àmbit industrial.

Cal titulació superior universitària a nivell d’enginyeria o carreres tècniques o ambientals (enginyer civil, industrial, químic, ambiental, mines, geologia, … ).

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat (màster en sistemes integrats, Reglament (UE) 305/2011), sostenibilitat (empremta de carboni, anàlisi del cicle de vida, ecoetiquetatge, …), organització empresarial o industrial, prevenció de riscos i I +D+i.

Part de la nostra activitat professional es desenvolupa a Catalunya, i són necessaris coneixements avançats de català escrit i llegit.

Per la tipologia del treball, cal disponibilitat per viatjar així com vehicle propi.

 

El seu treball consistirà en 

Sota la supervisió de la direcció tècnica de la nostra Firma, es responsabilitzarà del disseny i l’establiment de pautes de control (Marcat CE, UNE-EN ISO 9001:2015, …) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial:

 • Interlocució directa amb client i amb el vostre equip de treball, gestionant la recollida d’informació i l’intercanvi de documentació tècnica.
 • Gestió, disseny i desenvolupament dels protocols i els procediments objecte del projecte, sempre d’acord amb les normatives d’aplicació i la realitat del client.
 • Seguiment del projecte durant el seu establiment i suport i assessorament al client.
 • Intervenció en auditories i reunions d’avaluació, establint plans d’acció per a l’anàlisi i la resolució de les desviacions observades.
 • Durant les auditories/inspeccions reglamentàries, suport, assessorament al client i preparació del pla daccions correctores, si es requereix.

 

S’ ofereix

Un cop finalitzat el període de formació inicial, integració progressiva, als projectes oberts en desenvolupament.

Incorporació a Firma de Consultoria consolidada i en fase dexpansió.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobsIndeed