Vols treballar amb nosaltres?

Més que una feina, oferim viure una experiència

 

Busquem persones que sumin, aportin, que sàpiguen veure els problemes i les possibles solucions, persones d’ equip però també amb suficient capacitat per aportar solucions i valor, algo imprescindible en la nostra feina. Busquem persones amb ànima per a la consultoria.

Estudiants

Si estàs començant la teva carrera professional, volem ajudar-te a aconseguir els teus èxits professionals. Comença la teva carrera professional amb bon peu, en una Firma interessada en el teu desenvolupament professional a llarg termini i un lloc on obtenir els coneixements professionals que necessitaràs en el futur.

Professionals amb experiència

En t’ oferim l’ oportunitat de desenvolupar les teves capacitats, idees i els teus plantejaments al temps que es reconeixen els teus esforços.

Valorem les habilitats i els coneixements que portes a en la teva condició de professional experimentat, i estem desitjant ajudar-te a desenvolupar encara més la teva carrera dins de la nostra organització.

LA NOSTRA EMPRESA

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el Marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estandards (ISO 9000, ISO 22000, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat, projectes organitzatius i d’anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als seus candidats estabilitat i projecció de futur. La nostra activitat potència el dinamisme, l’experiència, la qualificació i la visió global de les persones en amplis sectors, valors que només s’obtenen en organitzacions d’aquestes característiques.

Es requereix:

Professional amb experiència comercial contrastada habituat tant al treball de camp (prospecció i apertura de mercat) com a la negociació i tancament d’operacions amb directius, gerents i quadres tècnics d’empreses.

Es valoraran coneixements complementaris en qualitat industrial, sostenibilitat, organització i millora, R+D+i, vendes-màrqueting i en especial, màrqueting digital i noves tecnologies.

Es requereix nivell alt de català escrit i llegit.

Per la tipologia de la feina, és necessària la disponibilitat per a viatjar així com vehícle propi.

La seva feina consistirà en:

Sota la supervisió de la direcció tècnica, es responsabilitzarà de la comercialització dels nostres serveis amb especial dedicació a la captació de nous clients, la potenciació de les línees de negoci estratègiques, visites comercials i contactes telefònics.

S’ofereix:

Després del període d’adaptació, qualificació i integració, incorporació a la nostra Firma en la posició de tècnic comercial. Contractació laboral.

En funció de les capacitats i responsabilitats que s’asumeixin, posibilitat real de promoció laboral.

Retribució variable en funció del candidat consistent en honoraris fixes+incentius (comissions més objectius).

Incorporació immediata.

InfojobsAplicar via e-mailLinkedin

La nostra empresa

és una consultora i enginyeria especialitzada en la millora de processos, el Marcatge CE de productes de la construcció, establiment de sistemes de qualitat sota diversos estàndars (ISO 9000, ISO/IEC 17025, EN 13816, …), excel·lència, sostenibilitat (ISO 14001, ISO 14025), seguretat i salut, projectes organitzatius i d’ anàlisi i reducció de costos.

La nostra visió i valors es poden resumir en una frase: Aportem solucions.

La nostra Firma és una empresa consolidada amb més de 20 anys d’antiguitat que ofereix als seus candidats estabilitat i projecció de futur.  L’activitat de consultoria que desenvolupem potència el dinamisme, l’experiència, la qualificació i la visió global en amplis de l’economia, valors que només s’obtenen en organitzacions com la nostra.

Es requereix

Professional amb experiència en el disseny i l’establiment de pautes de control (Marcatge CE, ISO 9000, normes de producte, organització i processos, …) en empreses fabricants de productes de la construcció o de l’àmbit industrial.

Es requereix titulació superior universitària a nivell d’enginyeria o carreres tècniques o ambientals (enginyer civil, industrial, químic, ambiental, mines, geologia,…).

Es valoraran coneixements suplementaris en qualitat (màster en sistemes integrats,  Reglament (UE) 305/2011), sostenibilitat (petjada de carboni, anàlisi del cicle de vida, ecoetiquetatge), organització empresarial o industrial, prevenció de riscos i I+D+i.

Part de la nostra activitat professional es desenvolupa a Catalunya, sént necessaris coneixements avançats de català escrit i llegit.

Per la tipologia de la feina, és necessària disponibilitat per a viatjar així com vehícle propi.

La seva feina consistirà en 

Sota la supervisió de la direcció tècnica de la nostra Firma, es responsabilitzarà del disseny i establiment de pautes de control (Marcatge CE, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ecoetiquetes UNE-EN ISO 14025:2010, RSC, compliance,…) preferentment en empreses fabricants de productes per a la construcció i de l’àmbit industrial.

# Interlocució directa amb client i amb el seu equip de treball, liderant la recollida d’informació i l’intercanvi de documentació tècnica.

# Gestió, disseny i desenvolupament dels protocols i els procediments objecte del projecte, sempre d’acord amb les normatives d’aplicació i la realitat del client.

# Seguiment i supervisió del projecte durant el seu establiment i suport i assessorament al client.

# Desenvolupament d’auditories i reunions d’avaluació, establint plans d’acció per a l’anàlisi i la resolució de les desviacions observades.

# Durant les auditories/inspeccions reglamentàries, suport, assessorament al client i preparació del pla d’accions correctores, si cal.

En la posició de senior (Ref. 231016 CS), entre les seves encomeses, a més, estarà el suport i recolzament a professionals de menor qualificació.

S’ ofereix

Una vegada realitzats els periodes de formació i d’integració corresponents, incorporació en Firma de Consultoria consolidada i en fase d’expansió.

Retribució variable en funció del candidat.

Incorporació immediata.

Aplicar via e-mailInfojobs