Excel·lència

Una vegada superada la ISO 9000, les organitzacions líders busquen nous reptes. Els models d' excel·lència són l' alternativa més coherent.

En un mercat tremendament competitiu i exigent, les organitzacions necessiten aportar més i més valor als productes i serveis que proporcionen, diferenciant-se de la competència, entrar en nous segments i millorar i enfortir la seva marca i imatge pública.

Les societats ja no es conceben només com màquines de vendre productes o generar serveis, sinó com organitzacions amb una estratègia i un lideratge, amb persones capaces i amb recursos suficients, que mesuren els seus resultats de manera contínua i que presten atenció a les percepcions dels seus grups d’ interès. Evolucionen cap a models d’ excel·lència en la gestió.

Aquesta evolució cap als models d’ excel·lència suposa sens dubte un canvi de rol, una revisió important de la missió, visió i valors de l’ organització, una reflexió profunda, una autoavaluació. En els models d’ Excel·lència, a aquest procés li han posat “nom”, l’ esquema REDER:

  • Quins Resultats volem arribar a nivell econòmic, operatiu i de percepció?
  • Quins Enfocaments planificarem i desenvoluparem per aconseguir aquests resultats?
  • Com realitzarem el Desplegament dels enfocaments per aconseguir una adequada implantació?
  • I finalment, Avaluem i Revisem els enfocaments definits en base als resultats?.

Després d’aquest procés d’ autoavaluació, l’ organització es coneix millor, coneix les seves àrees de millora però també el seu potencial per mantindre i millorar la seva posició, la seva competitivitat, la seva imatge corporativa i el seu grau de resposta a les creixents exigències del mercat. I pot establir plans d’acció per assolir noves metes.

En moltes societats, no és senzill avançar cap a l’ Excel·lència. Cal vèncer reticències, és un canvi de cultura i tot canvi genera un rebuig inicial.

dóna suport i assessora en el camp de l’excel·lència des de fa més de 20 anys. Els nostres projectes de consultoria van dirigits tant a empreses com a societats i entitats (sanitat, educació, administracions públiques, …) que volen avançar amb els models d’ excel·lència (EFQM, Joint Commission, …) i, per què no, presentar-se a uns dels múltiples premis que existeixen a nivell autonòmic, nacional i internacional.

Solucions

Casos d'èxit

EL SIGNIFICADO DE LA EXCELENCIA