Model d’acreditació sanitària de Catalunya

L'acreditació sanitària és un requisit imprescindible per ser un centre proveïdor de Servei Català de la Salut.

El sistema d'acreditació sanitària a Catalunya

El 1981 i 1983 neix el procés d’acreditació de centres sanitaris a Catalunya. No obstant això, el 1991, es produeix un fort impuls amb el procés d’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda. S’estableixen estàndards fàcilment comprensibles i adaptats a l’entorn, segons l’avaluació dels resultats obtinguts en els processos anteriors. Amb la publicació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya en 1991 es formalitza el concepte “acreditació”.

L’acreditació a Catalunya es defineix com a voluntària, encara que el principal comprador de serveis sanitaris (CatSalut) la ve exigint des del principi per contractar centres que ofereixin un nivell de qualitat a la població.

El 17 de gener de 2006 es publica el Decret pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda i el procediment d’autorització de les entitats avaluadores i el 29 de març de 2006 es publica la resolució de l’acord de govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aproven els estàndards d’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya.

El 2014 es publica el Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya.

El Departament de Salut també prepara i publica els estàndards per als centres d’atenció sociosanitària i centres d’atenció en salut mental i addiccions.

El 2020, mitjançant la resolució SLT / 474/2020, de 18 de febrer, s’actualitzen els estàndards d’acreditació dels centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya per al període 2020-2023.

Aportem solucions

és una consultora especialitzada en millora. En la majoria dels nostres projectes utilitzem estàndards i models avançats (com Lean Healthcare o el Model EFQM d’Excel·lència) a fi d’aportar valor als nostres clients.

En aquest cas, hem desenvolupat una metodologia de treball pròpia que ha pres com a referència, entre d’altres estàndards, la Joint Commission accreditation.

En aquesta tipologia de projectes, donem gran importància a el procés d’autoavaluació. Els centres sanitaris estan habituats als grups de treball i a l’establiment de plans d’acció. La nostra Firma moltes vegades monitoritza el procés a fi d’obtenir la seva consecució reeixida.

Dirigit a

Organitzacions sanitàries de qualsevol àmbit on l’alta direcció o el departament de qualitat i millora vol un major desplegament de sistema de millora implantat o una major eficiència i eficàcia.

El que obté el client
  • Major desenvolupament de sistema de gestió implantat en l’organització sanitària.
  • Amb l’avaluació s’obté un excel·lent diagnòstic del seu posicionament, realitzat amb la intervenció de tots els grups d’interès i que inclou les fortaleses així com els aspectes ressenyables de millora.
  • El Servei Català de la Salut, entitat que contracta serveis públics, exigeix ​​l’acreditació dels centres amb els quals contracta com a mesura de la qualitat assistencial que presten. Existeix així mateix la possibilitat que altres entitats contractin serveis de caràcter no públic.

Casos d'èxit

Sinergies
Els projectes Model d'acreditació sanitària són l'evolució natural de l'Model EFQM d'Excel·lència. Es poden complementar amb qualsevol model o estàndard, de qualsevol àmbit (govern, risc i compliment, sostenibilitat, excel·lència, ...).