Sanitari, sociosanitari i assistencial

Les organitzacions sanitàries i assistencials s' enfronten a un augment de les exigències per part de la societat. Solucionar els problemes assistencials o de salut es dóna per fet. Actualment, es demana molt més: Una prestació perfecta, sense fisures de cap tipus.

La sanitat i el sector assistencial han tingut un ràpid creixement. A mesura que Espanya gaudeix d’ una major esperança de vida, existeix la necessitat d’ abordar les creixents exigències i complexitats. Tot això també implica la necessitat d’ oferir una assistència més eficient i assequible a un major nombre de pacients.

Com millor és el servei que presta un centre sanitari o assistencial, més cal avançar en millorar el seu sistema organitzatiu. Si el nostre hospital o residència té grans professionals, un excel·lent personal sanitari i assistencial, té sentit no establir pautes comunes de funcionament, de gestió, de control del risc o de planificació per millorar el servei que prestem?.

Actualment, ISO desenvolupat més de 1.400 normes dedicades a la sanitat.

La normalització sempre ha tingut un paper clau en l’ atenció sanitària. Està cada vegada més present en camps com serveis mèdics, equipament i instrumental mèdic. Actualment ISO (International Organization for Standardization) disposa de 1.400 normes relacionades amb la salut i els sistemes de gestió. Ajuden a garantir que els usuaris i la societat gaudeixin de l’ atenció d’ alta qualitat que mereixen. Les directrius que proporcionen permeten comparar fàcilment els serveis de salut, intercanviar informació, consolidar dades o protegir la privacitat dels pacients.

La normalització, la millora de l’ eficiència o l’ establiment de models d’ excel·lència arriben per això cada dia més valor. Faciliten que personal clínic, métges, reguladors, fabricants i pacients disfruten cada dia d’ un millor servei, més eficient i eficaç.

En l’ actualitat, s’ està produint el trànsit des de la UNE-EN ISO 9001 Gestió Qualitat cap a normes més especialitzades i d’ aplicació exclusiva en el sector sanitari o assistencial.

La UNE-EN 15224 (EN 15224) permet l’ aplicació de la UNE-EN ISO 9001 en entorns sanitaris. En el sector sociosanitari i assistencial trobem la familia UNE 158000.

En 2013, AENOR publica la UNE 179003. La gestió de riscos per a la seguretat del pacient és cada dia més important. Es posa l’ accent en la profilaxi com principal via de treball. Aquell mateix año s’ emet la UNE 179006 per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l’ atenció sanitària als hospitals.

L’ aplicació de pautes de normalització també ha arribat a petits centres mèdics i assistencials. La UNE 179001 és d’ aplicació en dentistes i centres i serveis dentals, la UNE 158401 per a empreses de teleassistència.

D’altra banda, l’ interès en utilitzar el Model EFQM d’ Excel·lència com a referència en el sector sanitari i assistencial ha fet que un gran nombre de centres disposin d’ aquesta acreditació. Els Sistemes d’ acreditació de les diferents CC.AA. en molts casos prenen com a base aquest model o la Joint Commission International (JCI).

No tots els centres sanitaris i assistencials poseeixen en l' actualitat certificacions. Els que sí que les tenen juguen amb avantatge i poden oferir una garantia a l' usuari o pacient que acudeix a ells.

La nostra feina és facilitar al centre sanitari o assistencial la consecució de l’ objectiu que s’ ha proposat.

Tant si es tracta d’ un centre assistencial que vol avançar en la ISO 9001 o en la UNE 158101 com d’ un hospital que desitja avançar en lean healthcare o amb el Model EFQM d’ Excel·lència, la nostra feina busca que la visió i el model establert s’ adapti al centre, que el consens, la participació i motivació de tots els grups d’ interès sigui un actiu fixe i durador i que el nostre suport als responsables del projecte facilitin les seves tasques de coordinació.

Solucions
Documents relacionats
ISO and healthcare
Links sectorials