R+D+i

La competitivitat està lligada a la capacitat de crear i innovar.

El desenvolupament de sistemes de gestió i Millors Pràctiques de R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) respon al compromís de la nostra Firma amb la innovació tecnològica.

La competitivitat de les empreses, incloses les pimes, estarà lligada a les seves activitats de R+D+i. Han d’integrar la innovació en la seva estratègia, estructurar i capacitar-se per desenvolupar nous productes i serveis.

Els nostres serveis es desenvolupen en línia amb el marc normatiu i tributari, especialment amb les normes UNE 166001 “Gestió de R+D+i: Requisits d’un projecte de R+D+i” i UNE 166002 “Gestió de la R+D+i: Requisits del Sistema de Gestió de R+D+i”.

La norma UNE 166002 estableix la sistemàtica per al foment d’aquestes activitats en les organitzacions.

D’altra banda, la norma UNE 166001 fixa els requisits que ha de contenir un projecte de R+D+i. El seu objectiu principal és l’obtenció de deduccions fiscals i el conseqüent retorn de la inversió a l’empresa.

La investigació i el desenvolupament, així com la innovació tecnològica, es veuen en ocasions com processos únics, creatius i mancats d’estructura. No obstant això, les tècniques de normalització utilitzades per a altres activitats, com la gestió de la qualitat, la gestió mediambiental o els sistemes de gestió ètica i social de les organitzacions, són aplicables igualment als sistemes de gestió de la R+D+i.

En els propers anys es preveu un important creixement d’aquestes activitats, preferentment en les pimes. De fet, el Govern ha millorat el marc fiscal de totes les inversions en R+D+i. A més, ha pres mesures per donar suport mitjançant ajuts les activitats d’assessorament i formació.

Solucions