Administració pública

ha desenvolupat projectes per al sector públic i l'Administració. Segurament destaquen els projectes EFQM a la Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La nostra relació amb el sector públic sempre ha estat estreta. Si bé la seva evolució ha estat vertiginosa, segurament l’establiment de sistemàtiques d’ innovació, qualitat i millora potencien la seva vocació de bon servei.

Hem desenvolupat projectes en organitzacions on el capital públic és predominant. En aquest grup destaquem la “Gestora de Runes de Catalunya”, on hem desenvolupat projectes de Marcatge CE i de sostenibilitat (ISO 14001) o les jornades divulgatives impartides per al IAF (Instituto Aragonés de Fomento).

Solucions