Model EFQM d’Excel·lència 2020

Un referent per a les organitzacions que volen avançar en innovació i millora.      

Des de la seva creació el 1992, el model EFQM és la via natural per a totes aquelles organitzacions que volen crèixer més enllà de la ISO 9000.

 

modelo efqm excelencia 2020 mas alla de la norma iso 9000

El Model EFQM 2020 suposa una important evolució sobre el Model EFQM 2013. Els principals canvis que es poden destacar són els següents:

 • Nova matriu REDER, distribuïda en 3 mòduls: direcció, execució i resultats,
 • Els 9 criteris es redueixen a 7,
 • Els subcriteris també es redueixen de 32 a 23,
 • Canvi de sistema de puntuació. El criteri 4 “Crear valor sostenible” puntuen amb un total de 200 punts (50 punts cada subcriteri). La resta de criteris d’el bloc “Execució” (3 i 5) i els criteris de l’bloc “Direcció” (criteris 1 i 2) puntuen 100 punts cada un (20 punts cada subcriteri).

En el bloc de resultats, la puntuació es realitza a nivell de criteri, distribuint-se els 400 punts a parts iguals entre el criteri 6 “percepció dels grups d’interès” i el criteri 7 “rendiment estratègic i operatiu”.

Estructura del Model EFQM 2020

S’estructura en 3 blocs i 7 criteris

1.- Bloc “Direcció”:

 • Criteri 1: Propòsit, visió i estratègia.
 • Criteri 2: Cultura de l’organització i lideratge.

2.- Bloc “Execució”:

 • Criteri 3: Implicar als grups d’interès.
 • Criteri 4: Crear valor sostenible.
 • Criteri 5: Gestionar el funcionament i la transformació.

3.- Bloc “Resultats”:

 • Criteri 6: Percepció dels grups d’interès.
 • Criteri 7: Rendiment estratègic i operatiu.
Eina REDER

L’eina REDER estableix que tota organització necessita:

 • Determinar els Resultats que pretén aconseguir com a part de la seva estratègia.
 • Comptar amb una sèrie d’ Enfocaments que que li permetran assolir els resultats previstos ara i en el futur.
 • Desplegar (implantar) aquests enfocaments de manera adequada.
 • Evaluar (avaluar) i Revisar els enfocaments implantats per apendre i millorar.

 

Modelo EFQM Excelencia 2020

 

L’anàlisi del bloc de “Direcció” es fa d’acord amb els següents elements i atributs:

 • Enfocaments sòlidament fonamentats,
 • Desplegament Implantat,
 • Avaluació, revisió i millora, analitzat i comprès i assimilat i millorat.

L’anàlisi del bloc d’ “Execució” es fa d’acord amb els següents elements i atributs:

 • Enfocaments sòlidament fonamentats i alineats,
 • Desplegament Implantat i flexible,
 • Avaluació, revisió i millora, analitzat i comprès i assimilat i millorat.

L’anàlisi del bloc de “Resultats” es fa d’acord amb els següents elements i atributs:

 • Rellevància i utilitat, rellevant i útil,
 • Rendiment, amb tendències, objectius, comparat i predictiu.
Aportem solucions

A diferència amb altres marcs, com la ISO 9001, el Model EFQM proposa un marc de treball no prescriptiu o normatiu, que es resumeix en la següent frase: “Els resultats excel·lents d’una Organització, en les seves Clients, Persones i en la Societat en què actua, s’aconsegueixen mitjançant un Lideratge coherent i es farà realitat a través de les Persones, les aliances i recursos, i els Processos “.

Els nostres serveis de consultoria dins de l’àmbit del Model EFQM aconsegueix els següents aspectes:

 • Planificació de l’autoavaluació.
 • Diagnòstic Extern.
 • Reconeixements EFQM: “Levels of Excellence” i els Segells d’Excel·lència Europea.
 • Preparació al Premi EFQM -European Quality Award-.
 • Premis Institucionals a l’Excel·lència: Premio Nacional de Excelencia, Aragón, La Rioja
 • EFQM Six Sigma

Som independents de tots els organismes d’acreditació i el nostre prestigi tècnic i professional és per tots ells reconegut. Els nostres projectes superen les exigències més altes. L’empresa per descomptat seleccionarà l’Entitat de Certificació però té la garantia de la professionalitat dels nostres serveis.

Dirigit a

Organitzacions de qualsevol àmbit, especialment de el sector sanitari i educatiu, tant de l’àmbit privat com públic.

El que obté el client

Amb l’autoavaluació s’obté un excel·lent diagnòstic de l’organització, realitzat amb la intervenció de tots els grups d’interès i que inclou les fortaleses així com els aspectes ressenyables de millora.

Casos d'èxit

Sinergies
El Model d'Excel·lència 2020 és compatible amb qualsevol estàndard, tant en l'àmbit de la normalització de producte o de l'organització, sostenibilitat, seguretat i salut o govern, risc i compliment.
Segell d'Excel·lència 300+ EFQM SBOPBiPO (Fuente: Diputació de Barcelona)
Links sectorials