UNE-EN ISO 14001:2015 Gestió ambiental

La cada vegada major conscienciació de la societat aquesta actuant de manera decidida sobre empreses i organitzacions, pressionant perquè estableixin protocols i sistemàtiques de gestió mediambiental. I sembla que és només el principi.      

La globalització, el canvi climàtic, l’escalfament global, la contaminació dels mars i oceans, la sequera o la contaminació per plàstics i altres escombraries aquesta tenint un gran efecte en la societat i ha generat canvi de mentalitat. Sense dubte, la majoria de la població europea aquesta sensibilitzada amb la protecció del medi ambient.

L’Administració europea, nacional i autonòmica ha actuat establint polítiques i regulacions verds que afecten a empreses de totes les mides i sectors.

El món empresarial, gerents i directors d’empreses han percebut el canvi de valors i de manera exponencial llancen productes sostenibles i redueixen el seu impacte ambiental, minimitzant, per exemple, envasos. Estableixen pautes i protocols ambientals que assegurin un control operacional de les seves activitats i una gestió sostenible, prenent la norma UNE-EN ISO 14001: 2015 com referencial per estructurar els sistemes de gestió ambiental de les seves organitzacions.

Què és la norma ISO 14001?

La UNE-EN ISO 14001: 2015 “Sistemes de gestió ambiental” és una norma que estableix les pautes o requisits que ha de tenir el sistema de gestió ambiental d’una organització. Es pot implementar en tota organització, de qualsevol sector i de qualsevol mida.

une en iso 14001 2015 gestion ambiental

És la norma de gestió ambiental més important a nivell mundial. Fins i tot es pren com a referència de normes europees, com passa amb el Reglament (CE) 1221/2009 “sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)”.

La importància de la UNE-EN ISO 14001: 2015 també radica en la seva funcionalitat. Té una estructura similar a la UNE-EN ISO 9001, no només en contingut, també en l’enfocament contextual. Totes dues són totalment integrables i ambdues permeten la seva adaptació a tot tipus d’organització, des de microempreses fins a multinacionals.

Els principals requisits que estableix la UNE-EN ISO 14001: 2015 són:

  • Context de l’organització (capítol 4),
  • Lideratge (capítol 5),
  • Planificació (capítol),
  • Suport (capítol 7),
  • Operació (capítol 8),
  • Avaluació de l’acompliment (capítol 9),
  • Millora (capítol 10).

Com passa amb la UNE-EN ISO 9001: 2015, cada vegada es dóna més importància a el lideratge i la gestió de riscos. A la UNE-EN ISO 14001: 2015 apareix el concepte d’anàlisi de l’cicle de vida (ACV) (veure Declaració ambiental de producte (DAP) UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Declaracions ambientals tipus III UNE-EN ISO 14025:2010) dels productes/serveis que proporciona la Societat, un aspecte fonamental per a l’adequada determinació d’aspectes i impactes ambientals.

Per a què serveix la ISO 14001?

La UNE-EN ISO 14001: 2015 ajuda a sistematitzar, a estructurar els protocols d’actuació ambiental que tota empresa ha de realitzar, tant si només es vol complir la legislació com si es vol anar més enllà i establir objectius i programes ambiciosos de minimització o de gestió sostenible.

A més és una norma certificable. L’únic límit el posa la legislació. Els principals organismes certificadors existents a Espanya (Aenor, Bureau Veritas, Applus, OCA global, Lloyds Register, BSI, SGS…) han desenvolupat reglaments d’acord amb la ISO 14001 i disposen d’acreditació ENAC.

Aportem solucions

une en iso 14001 2015 gestion ambiental

La nostra missió és aportar solucions a les empreses, a les persones que confien en la nostra empresa. Després més de 20 anys prestant serveis en el camp de la consultoria i enginyeria, hem desenvolupat una sistemàtica de treball basada en processos que destaca per la seva simplicitat de maneig.

Hem evolucionat amb la ISO 14001. Els nostres primers projectes es remunten a l’UNE-EN ISO 14001: 1996 i la UNE-EN ISO 14001: 2004 i hem evolucionat i millorat les nostres sistemàtiques de treball de manera contínua, valor que proporcionem als nostres clients.

Tenim una visió global i oberta. En l’actualitat, desenvolupem projectes de Petjada ambiental corporativa (HAC) i Petjada ambiental de producte (HAP), així com Declaració ambiental de producto (DAP) UNE-EN 15804:2012+A1:2014 i Declaracions ambientals tipus III UNE-EN ISO 14025:2010.

Creem equips multidisciplinaris per integrar aspectes d’Excel·lència i de Millora als nostres projectes de gestió ambiental. Perquè sabem que el nostre èxit rau en el treball ben fet i en els nostres clients.

Dirigit a

Empreses de qualsevol mida i sector que volen sistematitzar les seves polítiques ambientals.

Empreses que requereixen certificació ISO 14001 (concursos públics, subvencions, polítiques comercials …).

El que obté el client

Sistematització coherent de les activitats ambientals, sempre dins de la legislació. Certificació UNE-EN ISO 14001: 2015 per una entitat de certificació.

Casos d'èxit

Sinergies
Els projectes ISO 14001 solen integrar-se amb sistemes de qualitat ISO 9000 i sistemes de seguretat i salut ISO 45001.
Documents relacionats
Discover the new ISO 14001:2015!
Links sectorials