Cas d'èxit

CONFHYDRA SOLUTIONS

CONFHYDRA SOLUTIONS, S.L. és una empresa que treballa per tot el territori del país i la seva activitat s'especialitza en feines de diversa índole com són els treballs en altura, en espais confinats, subaquàtics i hiperbàrics.

L’abril del 2021, la direcció de l’empresa contacta amb per avançar cap a la implantació d’un sistema integrat que uneixi les tres normes UNE-EN ISO 9001:2015 per a la gestió de la qualitat + UNE-EN ISO 14001:2015 per a la gestió ambiental + UNE-EN ISO 45001:2018 de salut i seguretat al treball.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental del sistema integrat UNE-EN ISO 9001:2015 + UNE-EN ISO 14001:2015 + UNE-EN ISO 45001:2018, formació de personal per a la implantació, monitorització i seguiment del projecte i la realització de l’auditoria interna.

Solucions