ISO 45001:2018 Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball

L'ISO 45001 segurament és la millor eina per implementar la prevenció de riscos en els sistemes integrats UNE-EN ISO 9001 i / o UNE-EN ISO 14001. L'estructura unificada facilita la interpretació i la integració.

L’ISO 45001 neix amb l’objectiu d’ajudar a les organitzacions de qualsevol índole a proporcionar llocs de treball segurs i saludables per als treballadors i persones (proveïdors, contractistes, veïns, etc.) que poden tenir accés a les instal·lacions i, d’aquesta manera , contribuir a la prevenció de riscos relacionats amb el treball, a més de la millora de manera contínua de les condicions de la seguretat i salut.

La implementació de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45001 aporta beneficis a les empreses i organitzacions:

  • Major inclusió dels aspectes de seguretat i salut en les sistemàtiques de treball de l’empresa,
  • Compliment legal i normatiu,
  • Al ser fàcilment integrable amb els sistemes de gestió de l’empresa, optimització de recursos i major facilitat en la seva gestió,
  • Major inclusió del concepte de millora contínua,
  • Facilita las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores,
  • Millora la imatge de l’empresa davant els grups d’interès,
  • Encara que és preferible, no forçosament l’empresa ha de passar el control d’un organisme de certificació.
Estructura de la ISO 45001:2018

Estructura de la iso 45001 2018

L’ISO 45001 té una estructura similar a altres normes ISO (ISO 9001 o ISO 14001):

0. Introducció
1. Objecte i camp d’aplicació. Abast
2. Referències normatives
3. Termes i definicions
4. Context de l’organització
5. Lideratge i participació dels treballadors
6. Planificació
7. Suport
8. Operació
9. Avaluació de l’acompliment
10. Millora contínua

Aportem solucions

prevencion de riesgos laborales seguridad y salud en el trabajo

desenvolupa la seva activitat en el camp de la consultoria des del 2.000. En aquests 20 anys hem desenvolupat sistemes de seguretat i salut ocupacional d’acord a OHSAS 18001: 1997 i OHSAS 18001: 2007 en diferents sectors (construcció, agroalimentari, transport, industrial …) i ara d’acord amb ISO 45001: 2018.

Els nostres projectes en el camp de la prevenció de riscos es dissenyen i plantegen buscant la màxima implicació dels treballadors i el lideratge de l’alta direcció. Tots dos elements són imprescindibles per a l’èxit.

En tot moment es busca la màxima integració amb els serveis de prevenció de l’empresa, com a mètode per reduir duplicitats.

També és de destacar, en els nostres projectes, la importància que donem als quadres d’indicadors (balanced scorecard). Les ràtios són fonamentals per analitzar els costos per accidentalitat i malalties professionals i facilitar l’aplicació de recursos en els punts crítics, aplicats només en els processos i instal·lacions que així ho requereixen.

En tenim eines i metodologia de treball pròpies que hem anat millorant al llarg de 20 anys i que apliquem als projectes de seguretat i salut en el treball. La nostra fitxes de processos són de gestió àgil i intuïtiva i disminueixen la gestió documental, augmentant l’agilitat i coherència de el sistema de gestió.

iso 45001 2018 sistemas de gestion de seguridad y salud en el trabajo

Desenvolupem la nostra activitat a tot Espanya, especialment a Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, País Basc-Euskadi, Illes Balears, Castella Lleó i Comunitat Valenciana, entre d’altres.

Els nostres projectes de consultoria han passat amb èxit els processos de certificació de les principals entitats d’acreditació (Aenor, Bureau Veritas, Lloyds register, Applus, OCA global…) .

La nostra experiència només té un destinatari i una finalitat: La seva empresa.

Dirigit a

Aplicable a empreses de qualsevol sector i mida.

El que obté el client

Establiment i integració del seu sistema de prevenció de riscos i gestió de la seguretat i salut en el treball i acreditació per una entitat de certificació (Aenor, Bureau Veritas, Lloyds register, Applus, OCA global…).

Casos d'èxit

Documents relacionats
The future ISO 45001 for worker safety
Links sectorials