Cas d'èxit

ACCESUS

ACCESUS PLATAFORMAS SUSPENDIDAS, S.L. és una empresa que dissenya, fabrica i comercialitza plataformes elevadores i EPI per a treballs en alçada i que disposa d'una cartera de clients a nivell internacional.

Al setembre del 2021, la direcció de l’empresa contacta amb per avançar cap a la implantació d’un sistema integrat UNE-EN ISO 9001:2015 per a la gestió de la qualitat + UNE-EN ISO 14001:2015 per a la gestió ambiental + UNE- EN ISO 45001:2018 per a la gestió de la seguretat i la salut a la feina.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental del sistema sobre la base de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 + UNE-EN ISO 14001:2015 + UNE-EN ISO 45001:2018, formació de personal per a la implantació, monitorització i seguiment del projecte i la realització duna auditoria interna.