Cas d'èxit

Julian Arumí, S.L.

ARUMÍ, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, s'especialitza en la solució de projectes amb el recolzament de sistemes prefabricats de formigó armat i/o pretensat.

El juny del 2012, Jordi Arumi i Blancafort, CEO de l’empresa, decideix avançar en la implantació de la norma UNE-EN ISO 9001.

Després d’aquesta primera fase, l’empresa contracta els nostres serveis per establir un sistema integrat de gestió, que incloïa el Sistema de Control de Producció en Fàbrica (SCPF) per obtenir el marcatge CE de prefabricats de formigó, i la norma ISO-9001.

El 2015, es decideix ampliar el sistema de gestió per a incloure la norma ISO-14001 sobre gestió medi ambiental.

Des de 2015, treballem a Julián Arumí S.L. realitzant serveis de manteniment-outsourcing del sistema MCE prefabricats de formigón / ISO-9001 / ISO-45001. La nostra feina consisteix en l’actualització de la base documental, la realització de visites periòdiques de seguiment i l’acompanyament a l’empresa en les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions