Lean management / Lean healthcare

L'aplicació de Lean en l'entorn hospitalari porta ja molts anys de funcionament amb grans èxits.

El Lean Healthcare identifica tots aquelles aspectes que suposen un cost per a l’empresa, que no afegeixen valor però estan consumint recursos. És el que anomenem malbarataments:

  • Els temps d’espera per a l’assignació d’habitació, per ser atès o per obtenir subministraments.
  • La durada de l’procés assistencial, des de la primera consulta a el metge d’atenció primària, anàlisi, consultes amb especialistes, operacions, tractament, fins a la resolució de el problema de l’salut. Aquí són molt importants els temps d’espera que ha de suportar el pacient entre cada intervenció.
  • El sobre procés a causa de processos repetits (ex. Analítiques).
  • Els inventaris per excés de material.
  • Els transports i desplaçaments de mostres, de pacients, de medicació o de subministraments.
  • Els defectes del sistema, múltiples i de diferent etiologia: mala identificació de mostres, tractaments erronis …

lean management lean healthcareEl Lean Healthcare millora els processos d’un hospital i redueix els costos improductius d’una forma objectiva i ràpida, millorant o redissenyant els processos o activitats amb capacitat de millora.

La inversió en projectes Lean resulta molt rendible ja que soluciona problemes reals de centre sanitari, ajuda a evitar errors, millora la seguretat dels pacients, la satisfacció dels professionals i la sostenibilitat del sistema sanitari.