UNE-EN ISO 50001:2018 Gestió de l’energia

La reducció de costos associat a la reducció del consum energètic és un dels beneficis més palpables dels sistemes ISO 50001

Actualment, que una empresa estigui acreditada sota les normes ISO 9001 o ISO 14001, de qualitat i medi ambient respectivament, ja no suposa una novetat. No obstant això, si una empresa està acreditada sota la Norma ISO 50001, és una cosa nova i innovador, ja que permet a les empreses i organitzacions, comptar amb un Sistema de Gestió Energètica que es defineix com el conjunt de procediments i activitats integrats dins de l’organització de l’empresa, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús i consum de l’energia.

La posada en marxa d’un Sistema de Gestió Energètica a l’empresa comporta que la direcció hagi habilitar els mitjans necessaris per assolir els objectius desitjats en matèria energètica, com són disposar de recursos tècnics i humans per al desenvolupament de les activitats necessàries per a la millora energètica , la definició de responsabilitats en matèria energètica, l’elaboració de la documentació que estableixi el mètode de treball i faciliti la comprensió i la definició i aplicació d’una política energètica a l’empresa encaminada a la millora contínua.

Aportem solucions

desenvolupa projectes de consultoria en l’àrea de sostenibilitat i l’economia circular. La nostra aportació als projectes sol anar dirigida a el desenvolupament de la base documental, la implantació, monitorització i millora, així com a la defensa el projecte davant l’organisme acreditat.

Els nostres clients són organitzacions de tota índole que valoren els serveis d’una consultora amb més de 20 anys d’experiència en projectes de sostenibilitat. Fruit de la nostra experiència, podem plantejar metodologies coherents, professionals i senzilles que faciliten la consecució de les metes establertes a l’organització.

Dirigit a

Organizaciónes i empreses de qualsevol sector i mida.

Sinergies
Els projectes UNE-EN ISO 50001 es poden combinar fàcilment amb qualsevol iniciativa de l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular.