UNE-ISO 39001 Gestió de la seguretat vial

La UNE-ISO 39001 és la norma adequada per a totes aquelles organitzacions que desitgen un major control sobre la seguretat vial o apliquen mesures en l'àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) o corporativa (RSC). No es circumscriu a empreses del transport, ja que pot ser adequada per a empreses amb flotes (ex. Personal comercial, tècnic ...).

L’accidentabilitat viària pot ser un factor crític en moltes organitzacions. A les baixes laborals per accidentabilitat hem de sumar els costos que suposen les assegurances, les reparacions o la immobilitat de vehicles, possibles retards en els subministraments, incompliments contractuals o fins i tot el desprestigi que suposa per a una organització.

La norma UNE-ISO 39001

La norma UNE-ISO 39001 segueix l’esquema de les normes de sistemes d’impressió que ISO (International Organization for Standardization), el que permet la seva fàcil integració.

Estableix 3 nivells per als factors d’acompliment en seguretat viària (SV):

  • Factors d’exposició a el risc (ex. Km, tipologia de carreteres)
  • Factors intermedis de resultat de seguretat viària (ex. Mesures de seguretat dels vehicles).
  • Factors finals de resultat de seguretat viària (ex. Nombre de morts, ferits)

L’organització ha d’establir un quadre d’indicadors (balanced scorecard o quadre de comandament) a fi de monitoritzar la seguretat viària de l’organització i establir mesures correctores i objectius coherents i alineats amb polítiques de minimització dels accidents.

Aportem solucions

une iso 39001 gestion de la seguridad vial

OAK ha dissenyat i establert sistemes de gestió UNE-ISO 39001 en organitzacions del sector del transport de passatgers.

La nostra organització porta més de 20 anys treballant amb empreses de diversa tipologia establint projectes de millora i organització. Hem desenvolupat una metodologia pròpia de treball que fa senzills els projectes complexos.

Generalment les empreses que volen establir aquest estàndard en la seva organització ja disposen de sistemes integrats de gestió. La nostra missió és la integració total dels requisits de la UNE-EN 39001 i que el seu establiment sigui viable i coherent. Per últim, prestem suport a l’organització en l’auditoria de certificació (Aenor, Bureau Veritas BVC, Applus …).

Dirigit a
  • Empreses del sector del transport per carretera (passatgers, mercaderies …)
  • Empreses amb flotes de vehicles (cimenteres, cossos de seguretat, comercial, tècnics i operaris en itinerància …).
  • Qualsevol empresa que estableix mesures en l’àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) o corporativa (RSC).
  • Empreses amb un alt percentatge de personal desplaçat (independentment dels mitjans utilitzats).
El que obté el client

Acreditació UNE-ISO 39001 Sistemes de gestió de la seguretat viària (Aenor, Applus, Buerau Veritas BVC…).

Casos d'èxit

Sinergies
Els Sistemes de Gestió UNE-ISO 39001 són fàcilment integrables amb qualsevol Sistema Integrat de Gestió, qualitat, sostenibilitat o seguretat i salut en el treball, per exemple.
Documents relacionats