R.D. 163/2019 control qualitat formigó

El Reial Decret 163/2019 aprova la Instrucció Tècnica per a la realització del control de producció dels formigons fabricats en central.

El Reial Decret 163/2019 substitueix a l’Ordre Ministerial 21/11/2001. S’ajusta a l’actual Instrucció EHE-08 i té en compte l’últim esborrany del Codi Estructural així com el que disposa el Reglament (UE) nº 305 / 2011 “Condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcción”.

Suposa un pas important en la normalització del sector. Fins ara, els controls a les plantes de formigó tenien un caràcter voluntari (ex. DOR, marca AENOR, Applus…) o es cenyien únicament a controls sobre el producte.

 

Amb l’entrada en vigor d’aquesta norma, totes les plantes de formigó s’han de sotmetre a inspeccions completes cada quatre anys i inspeccions de seguiment cada dos. L’organisme de control ha d’estar acreditat per ENAC.

En les obres, les direccions facultatives i organismes de control estan obligats a sol·licitar l’acreditació R.D. 163/2019 als seus proveïdors de formigó.

 

Per passar amb èxit la inspecció de l’ organisme de control és necessari que la planta disposi d’ un sistema de control de producció en fàbrica (SCPF). El control de producció realitzat pel fabricant de formigó ha de contemplar:

 • El control dels materials components del formigó i les seves condicions de emmagatzematge,
 • El control de les instal·lacions,
 • El control del formigó,
 • El control de la documentació i traçabilitat.

El SCPF R.D. 163/2019 defineix mitjançant instruccions escrites les pautes de funcionament de la planta. És la base documental que va a revisar l’ organisme de control i són les pautes que han d’ establir-se en l’ empresa.

 

La tasca de l’ organisme acreditat és revisar la base documental i verificar la seva conformitat al R.D. 163/2019. Una vegada comprovat el SCPF, inspeccionarà les instal·lacions amb objecte de contrastar que la planta segueix les sistemàtiques descrites a la base documental.

Aportem solucions

Control de produccion de hormigones fabricados en central

treballa en l’acreditació de productes de la construcció des del 2004 i en formigons des del 2008. La nostra Firma és de les poques existents amb un departament especialitzat en productes de la construcció i que treballa a nivell nacional.

La nostra tasca, en projectes de control qualitat formigó R.D. 163/2019, serà

 1. – Preparació de la base documental SCPF consistent en un manual i en fitxes de procés. El SCPF de la planta que prepararem a l’ empresa comprendrà:
  1. Personal: qualificació,
  2. Control de matèries primeres. Control de compres, requisits sobre els productes, IAR (inspección i assaig en recepció),
  3. Control de les instal·lacions: Control d’ equips de producció i de inspecció, mesura i assaig i control del software de la central. FP control d’ equips de producció, equips de mesura i assaig,
  4. Control del formigó (producte final): Assajos sobre el producte, d’ acord a la UNE-EN 206:2013+A1:2018 (EN 206:2013+A1:2016) i EHE-08 (a punt de ser derogada). Preparació del pla d’ autocontrol i la seva supervisió,
  5. Avaluació dels resultats de resistència, mitjançant criteris normatius establerts en la legislació i normes tècniques. FP de procés per al control estadístic de resultats (homogeneïtat dels resultats),
  6. Control del subministre (i durante el subministre). FP control de subministre.
  7. Control de la documentació i traçabilitat,
  8. Laboratori de Control de producció: Informes, qualificació de personal, instruccions, calibratge d’ equips… Establim requisits per als laboratoris (assajos d’ acord a normes tècniques, laboratori intern/extern),
  9. Control d’ aspectes mediambientals: Avaluació, gestió de residus, pautes de minimització…
 2. Implementació i revisió del SCPF,
 3. Auditoria interna o revisió prèvia del SCPF,
 4. Acompanyament en la inspecció per l’ organisme de control acreditat.

La nostra funció és desenvolupar una base documental adaptada a l’ empresa i que compleixi els requisits del R.D. 163/2019, donar suport i supervisar en l’ establiment del SCPF i assesorar i donar suport a l’ empresa en la inspecció de l’ organisme de control.

Totes aquestes funcions les hem desenvolupat en múltiples empreses fabricants de productes de la construcció, assegurant l’ èxit i el futur de la planta.

Desenvolupem la nostra activitat en tota Espanya, en especial a Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, País Basc-Euskadi, Illes Balears, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana, entre d’altres.

Dirigit a
 • Plantes de formigó
 • Centrals per a la fabricació de formigó preparat
El que obté el client

Rera el procés de inspecció, l’ empresa disposarà de l’ acreditació R.D. 163/2019 emès per l’ entitat acreditada per ENAC seleccionada (AENOR, Bureau Veritas, Applus, OCA global, AW, Verus… ).

L’ acreditació inclourà les centrals reflexades a l’abast del SCPF.

Casos d'èxit

Sinergies
Els sistemes de control en producció R.D. 163/2019 es poden complementar amb altres sistemàtiques de control, sigui en l' àmbit del Marcatge CE (ex. àrids), la normalització de productes i organitzacions (ex. ISO 9001), sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions Ambientals de Producte DAP, ...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
R.D. 163/2019 Control producción del hormigón MESA REDONDA
Links sectorials
Sala de premsa
Aprovat el nou Codi Estructural. Canvis legislatius per a estructures d’acer i formigó.
Les empreses tindran un termini inferior a un any per a l’adaptació de les obres d’edificació.
300 plantes de formigó en procés de certificació R.D. 163/2019
Al gener 2021, a prop de 300 centrals de formigó es troben en procés. Al voltant de 70 plantes ja estan certificades R.D. 163/2019
RD 163/2019: Els laboratoris i la seva importància dins del control de fabricació del formigó
La selecció de laboratoris qualificats i un sistema documental eficient són factors determinants per a l'acreditació de la planta.
Gran èxit de la Taula Rodona “R.D. 163/2019 Control de producció del formigó”
Gran acceptació i participació per part del sector del formigó
R.D. 163/2019. Taula Rodona Control de producció del formigó
El dilluns 28 de setembre vam celebrar la principal xerrada col·loqui sectorial a fi d'analitzar el R.D. 163/2019 i les seves repercussions en els fabricants de formigó.
14 plantes de formigó han obtingut ja la certificació R.D. 163/2019
Totes les plantes de formigó del territori nacional hauràn d'obtenir el certificat abans de l'1 d'abril de 2021.
Primeres acreditacions d’ENAC per a la inspecció de control de producció dels formigons fabricats en central
ENAC ha concedit a AENOR Internacional, Bureau Veritas Iberia i LGAI Technological Center (APPLUS) les primeres acreditacions d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17065.
El Real Decret 163/2019, de 22 de març, per el que s’aprova la instrucció tècnica per a la realització de control de producció dels formigons fabricats en central ja està en marxa
Les plantes de formigó tenen 21 mesos per adaptar-se als nous requisits normatius.
RD.163/2019: Informe del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme aclarint dubtes sobre el control de producció dels formigons fabricats en central.
Precisions i consideracions de l'Informe del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme v.1 (30/08/2021) respecte a cadasqun dels aspectes de la ITCPH-19