Cas d'èxit

Hormigones SALICART / JMD Áridos y Hormigones

HORMIGONES SALICART, S.L. y JMD ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. ambdues propietat del Grup Empresarial MAGAN, són uns importants fabricants d'àrids per a diverses aplicacions i productors de formigó a la planta.

Solució: Marcatge CE àrids
R.D. 163/2019 control qualitat formigó
Ubicació: La Batlloria (Barcelona)

El 2020, la direcció de l’empresa decideix avançar amb la implantació del marcatge CE d’àrids d’acord amb les normes EN 12620:2002+A1:2008 d’àrids per a formigó + EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:20 d’àrids per a barreges bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades + EN 13139:2002 i EN 13139:2002/AC:2004 d’àrids per a morter.

L’any següent, la direcció de l’empresa torna a contactar amb per ampliar l’abast del projecte i aconseguir l’acreditació d’acord amb el Reial decret 163/2019 de qualitat del formigó produït a la planta.

A , el nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental per obtenir la certificació R.D. 163/2019, i unir al Sistema de Control de la Producció a Fàbrica les tres normes anteriors del marcatge CE d’àrids, monitorització del projecte i la realització de visites de seguiment.

Un cop es va aconseguir la certificació treballem realitzant serveis de manteniment-outsourcing tant de la certificació del R.D. 163/2019 com del marcatge CE d’àrids. La nostra tasca consisteix en l’actualització de la base documental, realització de visites periòdiques de seguiment i acompanyament a l’empresa a les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions