Cas d'èxit

Hormavasa

HORMAVASA es dedica a la fabricació, venda, transport i bombeig de formigó, i a la comercialització de tot tipus d'àrids.

L’agost de 2020, José Luis Aliaga Cintora, gerent de l’empresa, decideix avançar amb la certificació R.D. 163/2019 per el control de qualitat del formigó. Delega el projecte en Javier Lasheras Soldevilla, encarregat de qualitat.

A , el nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental per obtindre la certificació R.D. 163/2019, monitorització del projecte i la realització de visites de seguiment.

Solucions