Cas d'èxit

Vall Estructures

VALL ESTRUCTURES S. L. té com activitat principal la construcció de naus desmontables i carpes industrials venudes en més de 25 països.

Entre els seus clients es troben importants empreses del sector industrial i de transport com Nissan i Renault; del sector d’alimentació, com Bimbo, Mercadona i Makro, i de logística i serveis, com Seur i Amazon.

El febrer de 2016,  el nostre treball va començar amb el desenvolupament de la base documental per obtenir el marcatge CE d’estructures metàl·liques (UNE-EN 1090-1:2009+A1:2011). També realitzem activitats de monitorització i seguiment, auditoria interna i suport durant la inspecció de l’organisme notificat.

El 2018, es va ampliar l’abast del projecte per implantar la norma ISO 9001:2015 a l’empresa. En anys posteriors, continuem treballant per el manteniment de la documentació segons normativa UNE-EN 1090-1.

Solucions