Directiva 2014/68/UE Marcatge CE equips a pressió

La Directiva 2014/68/UE (transposada pel R.D. 709/2015) sobre els productes a pressió suposa un pas més cap a la normalització a Europa d'aquests equips.

El compliment de la Directiva 2014/68 / UE (R.D. 709/2015) és una obligació per al fabricant però també una garantia per a la lliure comercialització dels seus productes per la UE.

La Directiva Europea d’Equips a Pressió (PED) arriba al disseny, la fabricació i l’avaluació de la conformitat dels equips a pressió sotmesos a una pressió màxima admissible PS superior a 0,5 bar.

En funció del risc que presenti l’equip (categories), s’estableixen diferents procediments (mòduls) a seguir per poder aplicar el marcatge CE.

Per a cada categoria, el fabricant té la possibilitat de triar entre diversos mòduls que poden anar des de l’autodeclaració per part de fabricant, fins a la verificació completa del disseny i fabricació per part d’un organisme notificat.

Aportem solucions

La nostra funció, com a empresa de consultoria especialitzada en Marcat CE, és l’anàlisi de l’empresa i els requisits que el client vol acreditar i la determinació de la reglamentació vigent i els exigències que han de complir els productes.

En un projecte de Marcatge CE equips a pressió, és fonamental la determinació i avaluació dels assajos de tipus que necessita l’equip.

Una altra fase important d’un projecte d’aquestes característiques és la preparació dels expedients tècnics amb què s’ha d’acreditar tots els aspectes del producte: descripció i especificacions, informació, requisits de seguretat i funcionament, disseny i fabricació, beneficis i riscos, verificació i validació del producte…

La nostra missió és fer fàcil i senzill tot el projecte Marcat CE equips a pressió, sempre tenint en compte que la simplicitat pot anar íntimament lligat amb un treball profund i experimentat.

Dirigit a

Fabricants de qualsevol equip a pressió (independentment de quina sigui la seva classificació d’acord a Directiva 2014/68/UE).

El que obté el client

Marcatge CE Directiva 2014/68/UE.

Casos d'èxit

Sinergies
Els projectes de Marcatge CE equips a pressió es poden combinar fàcilment amb qualsevol sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001.
Links sectorials
Sala de premsa