Cas d'èxit

Hierros Ayora, S.L.U.

Hierros Ayora, S.L. és un dels principals fabricants de ferralla d'Espanya, amb més de 25 anys d'experiència al sector.

Ubicació: Zaragoza

Mariano i Montse Ayora, gerents de Hierros Ayora, S.L. ens encarreguen el disseny i establiment de la marca N Aenor per a armadures passives per a formigó estructural (DOR, Distintiu de qualitat oficialment reconegut conforme a l’EHE-08).

Posteriorment, dissenyem i desenvolupem un SIG UNE-EN ISO 9001 Gestió de qualitat i UNE-EN ISO 14001 Gestió ambiental per millorar l’eficàcia i la gestió ambiental de l’empresa.

Solucions