Cas d'èxit

EXTINTORES BARCELONA, INSTAFOC S.L.

EXTINTORES BARCELONA, INSTAFOC BARCELONA S.L. més conegut com INSTAFOC, és una de les empreses de comercialització i manteniment d'equips de protecció contra incendis més grans de la ciutat de Barcelona i que compta amb clients repartits per tot Catalunya.

Solució: UNE-EN ISO 9001:2015 Gestió Qualitat
Ubicació: Barcelona (Catalunya)

A l’octubre del 2017, la gerència de l’empresa decideix avançar cap a la implantació d’un sistema integrat UNE-EN ISO 9001:2015 per a gestió de qualitat.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental UNE-EN ISO 9001:2015, formació de personal per a la implantació, el monitoratge i el seguiment del projecte i la realització d’una auditoria interna. Posteriorment acompanyament i suport a la inspecció i seguiment fins a la resolució positiva de la certificació.

Des de l’any 2018, treballem realitzant serveis de manteniment-outsourcing del sistema. La nostra tasca consisteix en l’actualització de la base documental, realització de visites periòdiques de seguiment i acompanyament a l’empresa a les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions