Cas d'èxit

ECOVISA GESTIONA

ECOVISA GESTIONA, S.L. és una empresa especialitzada en la gestió integral de residus no perillosos i en la fabricació d´àrid reciclat amb marcatge CE.

Solució: Marcatge CE àrids
Ubicació: Godelleta (Valencia)

Al començament del 2019, la direcció de l’empresa decideix avançar cap a la implantació del marcatge CE per a àrids reciclats segons les normes UNE-EN 13242:2003+A1:2008 d’àrids per a capes granulars i UNE-EN 12620:2003+A1:2009 d’àrids per a formigó.

A realitzem el desenvolupament de la base documental UNE-EN 13242:2003+A1:2008 + UNE-EN 12620:2003+A1:2009, formació de personal per a la implantació, monitorització i seguiment del projecte i la realització d’una auditoria interna .

Des de l’any 2020, treballem a ECOVISA realitzant serveis de manteniment-outsourcing (control i actualització de l’SCPF, control d’assajos i suport a les inspeccions de l’organisme notificat).

Solucions