Anàlisi Modal de Fallades, Efectes i Criticitat AMFEC (AMFE)

L'Anàlisi Modal de Fallades, Efectes i Criticidad AMFEC (AMFE) és una poderosa tècnica analítica que desenvolupa OAK per a l'anàlisi de les anomalies i els problemes que es generen en qualsevol procés productiu o en la fase de disseny.

dissenya, implanta i desenvolupa projectes AMFE, estudis analítics i exhaustius dels problemes que té l’empresa i que determinen la sistemàtica per a la identificació de riscos, el coneixement de la freqüència de les anomalies, de la possibilitat de no ser detectades així com la severitat o gravetat de el problema recomanant mesures per a la seva prevenció i la seva detecció.

L’existència d’aquests estudis analítics eviten basar el control de qualitat sobre el producte acabat, disminuint l’esforç de la inspecció final, optimitzant els processos i el disseny, minimitzant les necessitats de retocs, reformes i rebutjos, augmentant l’eficàcia i productivitat de l’empresa i la reducció de les freqüències de control.

Dirigit a

Fabricants i empreses de qualsevol sector i mida.

El nostre àmbit de treball és Espanya(Catalunya, Aragó, València, Castella i Lleó, Euskadi/País Basc, Andalusia i Extremadura) i Sudamèrica.

El que obté el client

Després d’un projecte AMFE-AMFEC, l’empresa disposarà d’informació rellevant sobre els perills i riscos del seu procés productiu, com són les causes i quines són les millors mesures correctores per a la seva resolució.

Sinergies
Els projectes AMFE permeten la seva integració amb qualsevol projecte de millora (Organització-Lean) i normalització (Qualitat i normalització d'organitzacions).