Bones pràctiques de fabricació productes cosmètics UNE-EN ISO 22716

La guia de bones pràctiques de fabricació (BPF) o good manufacturing practices (GMP) per a productes cosmètics estan recollits a la UNE-EN ISO 22716: 2008. Aquesta norma és d'obligat compliment per a tots els fabricants de cosmètics, d'acord a Reglament (CE) nº 1223/2009, sobre els productes cosmètics.

El Reglament (CE) 1223/2009 estableix que els productes cosmètics han de ser segurs. S’han d’establir i respectar pautes i normes de composició i etiquetatge. A més, els fabricants (o els seus representants) han de designar responsabilitats i obligacions i garantir la traçabilitat en la cadena de subministrament.

Els productes cosmètics han de comptar amb un expedient tècnic a disposició de l’autoritat competent, el qual, entre altres informacions, inclourà un informe sobre la seva seguretat.

Per garantir la seguretat dels productes cosmètics, s’han d’establir pautes o principis de bones pràctiques de fabricació. Les sistemàtiques de bona fabricació s’establiran d’acord amb la ISO 22716. El Reglament (CE) nº 1223/2009, sobre els productes cosmètics, contempla l’obligació d’informació dels efectes greus no desitjats a les autoritats nacionals.

Què es un producte cosmètic?

Un producte cosmètic és tota substància o mescla destinada a ser posada en contacte amb les parts superficials de el cos humà (epidermis, sistema pilós i capil·lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o amb les dents i les mucoses bucals, amb la finalitat exclusiva o principal de netejar-los, perfumar-los, modificar el seu aspecte, protegir-los, mantenir-los en bon estat o corregir les olors corporals.

Ex. Disruptors hormonals o endocrins, tints per als cabells, productes de protecció solar, productes per a la higiene i protecció corporal o facial, productes de perruqueria …

Bones pràctiques de fabricació (BPF o GMP) per a productes cosmètics

Les bones pràctiques de fabricació (BPF o GMP) per a productes cosmètics han d’estar basades en la UNE-EN ISO 22716: 2008, on s’estableixen directrius per a la producció, control, emmagatzematge i expedició de productes cosmètics.

L’ISO 22716 estableix pautes quant a qualitat dels productes cosmètics, però no està dirigida a aspectes referents a la seguretat i salut en el treball o la sostenibilitat. Tampoc arriba aspectes referents a la investigació i desenvolupament de productes ni a la seva distribució.

Les pautes establertes a la UNE-EN ISO 22716 normalitzen els següents aspectes:

 1. – Personal,
 2. – Locals (instal·lacions),
 3. – Equips de producció,
 4. – Matèries primeres i material de condicionat,
 5. – Producció,
 6. – Productes acabats,
 7. – Laboratori de control de qualitat,
 8. – Tractamento de productes fora d’especificacions,
 9. – Residus,
 10. – Subcontractació,
 11. – Desviacions,
 12. – Reclamacions i retirada del mercat,
 13. – Control de canvis,
 14. – Auditories internes,
 15. – Documentació.

 

Aportem solucions

desenvolupa projectes de consultoria en el camp de la normalització des de fa 20 anys. L’experiència desenvolupada ens permet disposar d’una sistemàtica pròpia que revertim en els clients. Aportem solucions, fem fàcil els projectes complexos.

reglamento ce n 1223 2009 productos cosmeticos

Com a pauta, en els nostres projectes es tenen en compte les normes sectorials més rellevants així com les principals pautes de millora, com poden ser el Model EFQM d’Excel·lència, Lean management o la UNE-EN ISO 9004.

Els projectes UNE-EN ISO 22716 desenvolupats per la nostra empresa aporten beneficis i avantatges a les empreses i organitzacions comercialitzadores:

 • Millora les pautes de gestió, organització, planificació i control,
 • Establiment en l’organització del concepte de millora contínua,
 • Millora la imatge i la confiança dels productes fabricats davant els grups d’interès (clients, proveïdors, administracions, …),
 • Accés a nous mercats,
 • Establiment de pautes robustes de qualitat i seguretat.

A més de l’establiment de sistema BPF ISO 22716, els nostres clients desitgen la nostra involucració en la implantació i establiment així com la nostra intervenció i suport en la certificació (Aenor, Lloyds Register, DQS, EQA, …) i fins i tot en la gestió de l’expedient davant l’agència espanyola de medicaments i productes sanitaris (AEMPS).

El nostre àmbit de treball és tota la península, és especial Catalunya, Aragó, València, Euskadi, Castella-Lleó, Illes Balears, Madrid, Extremadura i Andalusia.

Dirigit a
 • Fabricants de qualsevol producte cosmètic (d’acord al Reglament (CE) nº 1223/2009),
 • Proveïdors de serveis relacionats amb la cosmètica,
 • Fabricants de matèries primeres i material de condicionat.
El que obté el client
 • Certificació UNE-EN ISO 22716 (Aenor, Bureau Veritas, DQS, Lloyds Register, OCA global, …).
 • Compliment i establiment de directrius Reglament (CE) 1223/2009.

Casos d'èxit

Sinergies
Els projectes BPF/GMP productes cosmètics es poden combinar fàcilment amb qualsevol sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001 O ISO 45001 així amb pautes d'organització lean management o Model EFQM d'Excel·lència.
Documents relacionats
Links sectorials