Cas d'èxit

MIMAMETAL TARAZONA

MIMAMETAL TARAZONA, S.L. és una empresa d'estructura metàl·lica que també es dedica al manteniment industrial, la fusteria metàl·lica decorativa i la caldereria.

Solució: UNE-EN 1090-1 Marcatge CE estructures metàl·liques
Ubicació: Tarazona (Zaragoza)

Al març del 2017, la direcció de MIMAMETAL contacta amb per avançar cap a la implantació d’un sistema de control de la producció a fàbrica (SCPF) segons la norma harmonitzada EN 1090-1:2009+A1:2011.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental de l’SCPF EN 1090-1:2009+A1::2011 i la seva implementació, monitorització i seguiment del projecte, la realització d’una auditoria interna i l’acompanyament i suport a la inspecció de certificació per part de lorganisme notificat.

Des de 2018, continuem amb el manteniment-outsourcing del sistema de control de producció a fàbrica que es va implantar. Aquesta tasca consisteix en l’actualització de la base documental, la realització de visites periòdiques de seguiment i l’acompanyament a l’empresa en les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions