Cas d'èxit

Lanzagrava S.L.

Lanzagrava S.L. és una empresa amb més de 35 anys d'experiència i referents al món de la construcció.

Ubicació: San Bartolomé (Lanzarote-Las Palmas)

La seva zona d’influència és principalment l’illa de Lanzarote.

Ampliar el ventall de serveis, des de la producció d’àrids fins a l’execució d’obres civils, edificació, servei de maquinària i transport.

A l’octubre del 2020, la gerència de Lanzagrava, S.L. decideix avançar amb lacreditació del formigó que fabriquen dacord al Reial Decret 163/2019.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament del Sistema Control Producció R.D. 163/2019, monitorització i seguiment del projecte, revisió mèdica/auditoria interna i suport a la inspecció de l’organisme acreditat.

Solucions