Cas d'èxit

ASMITEC

ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, S.L. més coneguda com a ASMITEC, és de les empreses d'estructura metàl·lica més grans de la comarca del Ripollès.

Solució: UNE-EN 1090-1 Marcatge CE estructures metàl·liques
Ubicació: Campdevànol (Cataluña)

L’any 2015, la direcció de l’empresa decideix avançar cap a la implantació del marcatge CE d’estructures metàl·liques EN 1090:2009+A1:2011.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental i la seva implementació, monitorització i seguiment del projecte, la realització d’una auditoria interna i l’acompanyament i el suport en la inspecció de certificació per part de l’organisme notificat.

Actualment, continuem amb el manteniment-outsourcing del sistema de control de producció a fàbrica que es va implantar. Aquesta tasca consisteix en l’actualització de la base documental, la realització de visites periòdiques de seguiment i l’acompanyament a l’empresa en les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions