Cas d'èxit

ALCOMETAL

ESTRUCTURES ALCOMETAL, S.L. és una de les empreses d'estructura metàl·lica més importants de la zona de Lleida i estan especialitzats en naus industrials, edificacions metàl·liques, façanes, panells i tancaments, pàrquings i forjats col·laborants.

Solució: UNE-EN 1090-1 Marcatge CE estructures metàl·liques
Ubicació: Lleida (Catalunya)

A la primera meitat del 2021, contacta ESTRUCTURES ALCOMETAL, S.L. amb per avançar cap a la implantació del Marcat CE d’estructures metàl·liques EN 1090-1:2009+A1:2011.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental EN 1090-1:2009+A1:2011 i la seva implementació, monitorització i seguiment del projecte, la realització d’una auditoria interna i l’acompanyament i el suport en la inspecció de certificació per part de l’organisme notificat.

Actualment continuem amb el manteniment-outsourcing del sistema que es va implantar. Aquesta tasca consisteix en l’actualització de la base documental, la realització de visites periòdiques de seguiment i el suport a l’empresa en les inspeccions amb l’organisme notificat.