Cas d'èxit

PAVISA

PUERTAS AUTOMÁTICAS VICENTE SARRIÓN, S.L.U. més coneguda com PAVISA, és un dels principals tallers especialitzats en la fusteria metàl·lica de Mallorca. Realitzen tot tipus de treballs en acer al carboni o en acer inoxidable així com la fabricació i instal·lació de portes automàtiques. Compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector.

Solució: UNE-EN 1090-1 Marcatge CE estructures metàl·liques
Ubicació: Marratxi (Mallorca)

El juny del 2014, Vicente Dávila, gerent de l’empresa, decideix avança amb el marcatge CE d’estructures metàl·liques UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012.

La nostra feina va consistir en el desenvolupament de la de la base documental EN 1090-1:2009+A1:2011 i la seva monitorització i seguiment del projecte, revisió/auditoria interna i suport en la inspecció de l’organisme notificat.

Després d’obtenir amb èxit  el marcatge CE en la fabricació dels seus components estructurals, el 2016 contracten els nostres serveis de manteniment-outsourcing. Durant aquests anys, de manera contínua, hem realitzat l’actualització de la base documental, realització de visites periòdiques de seguiment, revisió documental, consultes i dubtes així com l’acompanyament a l’empresa en les inspeccions de l’organisme notificat.