Sala de premsa

Petjada ambiental de producte (PEF) Petjada ambiental de les organitzacions (OEF): Recomanacions de la Unió Europea

Dijous 09, maig 2024

Des del 2013, la Unió Europea promou el mesurament i la informació fiable i correcta sobre el comportament ambiental dels productes i de les organitzacions. És el que es coneix com a petjada ambiental dels productes -HAP en castellà- (Product Environmental Footprint o PEF en anglès) i petjada ambiental corporativa o de les organitzacions -HAC/HAO en castellà- (Organization Environmental Footprint o OEF en anglès).

La Unió Europea promou la medició i la informació fiable i correcta sobre el comportament ambiental dels productes i de les organitzacions. És el que es coneix com Petjada ambiental dels productes -HAP- (Product Environmental Footprint o PEF) i Petjada ambiental corporativa o de les organitzacions -HAC/HAO- (Organization Environmental Footprint o OEF).


 

(DOUE).- Des de 2013, la Unió Europea porta legislant (Recomanació 2013/179/UE de la Comissió) per fomentar l’ús de mètodes comuns de mesura i comunicació del comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida.

El 2021, es publica la Recomanació (UE) 2021/2279 de la Comissió de 15 de desembre del 2021 sobre l’ús dels mètodes de la petjada ambiental per mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida.

La Unió Europea va acollir amb satisfacció el “Pacte Verd Europeu” que indica que cal informació fiable, comparable i verificable per part de la indústria, a fi que el consumidor pugui prendre decisions més sostenibles i reduir el risc de “blanqueig ecològic”.

La legislació europea avança cap a l’ús de la petjada ambiental, com es pot veure, per exemple, al Reglament de taxonomia, la Iniciativa per a les Bateries Sostenibles o el Compromís de Consum Ecològic.

Està previst l’ús dels mètodes de càlcul de la petjada ambiental a les polítiques i legislació de la UE, per exemple, al Reglament de taxonomia, la Iniciativa per a les Bateries Sostenibles o el Compromís de Consum Ecològic.

El Reglament de Taxonomia (Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 ), estableix, entre altres aspectes, els objectius ambientals (principi DNSH) que han de complir tots els projectes finançables per la Unió Europea (Fons Next Generatión, FEDER, …).

A la Recomanació (UE) 2021/2279 s’estableix la metodologia de càlcul de la Petjada ambiental dels productes -HAP- (Product Environmental Footprint o PEF) i Petjada ambiental corporativaHAC- o de les organitzacions -HAO- (Organization Environmental Footprint o OEF), però també s’estableix la metodologia per a la preparació de Regles de categoria de petjada ambiental dels productes (d’ara endavant, RCHAP en castellà) i Regles sectorials de petjada ambiental de les organitzacions (d’ara endavant, RSHAO en castellà).

Les Regles de categoria de producte (RCHAP) o Regles sectorials de petjada ambiental de les organitzacions (RSHAO) són ​​regles específiques de cada sector o per a famílies de productes, basades en l’anàlisi del cicle de vida (ACV), que complementen l’orientació metodològica general per a estudis HAO/HAP, aportant una major especificació a nivell sectorial o de categoria de producte. Si existeix una RCHAP/RSHAO, haurien d’utilitzar-se per a calcular la petjada ambiental.

En el citat acte legislatiu es realitzen recomanacions als estats membres, a les organitzacions privades i a la comunitat financera perquè:

 • Utilitzin metodologies HAP i HAO (i les prescriptives RCHAP o RSHAO, si existeixen), per a la medició o la comunicació del comportament ambiental dels productes o les organitzacions,
 • Contribueixin a la revisió de les bases de dades públiques i a enriquir-les amb dades sobre el cicle de vida dels seus productes i organitzacions,
 • Donin suport a les empresese de la seva cadena de subministrament, en particular a les pimes, per a que facilitin informació basada en la HAP o HAO.

Les recomanacions de la UE no son vinculants, però si permeten a la Unió Europea suggerir la línia d’actuació a seguir sense imposar obligacions legals.

Quins passos cal fer per calcula la Petjada ambiental d’un producte (HAP) o la Petjada ambiental corporativa (HAC)?

Als annexos de la Recomanació (UE) 2021/2279 s’estableix la metodologia a utilitzar tant per a productes com per a organitzacions:

 1. Establir i categoritzar les Regles de categoria de producte (RCHAP) o Regles sectorials de petjada ambiental de les organitzacions (RSHAO).
 2. Definició de l’objectiu o objectius i de l’abast de l’estudi.
 3. Inventari del cicle de vida.
 4. Avaluació d’impacte del cicle de vida del producte/organització
 5. Interpretació dels resultats.
 6. Verificació i validació d’estudis, informes i vehicles de comunicació de la HAP o HAO.
 7. Informe de verificació i validació de la HAP o HAO.
 8. Declaració de validació de la HAP o HAO.

Beneficis de la Petjada ambiental d’un producte (HAP) o la Petjada ambiental de les organitzacions (HAO)

 • Contribueix al compliment dels ODS (Objetivos de Desenvolupament Sostenible) i fomenta la transició cap a un model d’economia circular,
 • Facilita l’accés a TOTS els instruments financers de la Unión Europea. En l’actualitat, no és possible acollir-se a Fons Next Generation o FEDER sense informes DNSH favorables,
 • Millora la imatge pública i la reputació de l’organització doncs la posiciona ambientalment i millora els aspectes de responsabilitat corporativa (RSC),
 • Dóna resposta a les demandes d’informació ambiental de clients, consumidors, inversors i/o accionistes,
 • Permet la comparació amb la competència i l’accés a nous mercats,
 • Millor posicionament i accés a la contractació pública.
La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una verificació exhaustiva de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.